Hendersonova-Hasselbalchova rovnice

From WikiSkripta

Heslo

Hendersonova a Hasselbalchova rovnice popisuje vztah mezi složením pufru a jeho kyselostí. Za zjednodušujících předpokladů platí:

,

kde

pH je výsledné pH pufru,
pKA je disociační konstanta konjugované kyseliny pufru,
cA a cB jsou rovnovážné koncentrace konjugované kyseliny a zásady tvořící pufr.

Odkazy

Související články