Hendersonova-Hasselbalchova rovnice

From WikiSkripta
Heslo
Změněno.png

Hendersonova a Hasselbalchova rovnice popisuje vztah mezi složením pufru a jeho kyselostí. Za zjednodušujících předpokladů platí:

\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + \log \frac{c_{\mathrm{B}}}{c_\mathrm{A}},

kde

pH je výsledné pH pufru,
pKA je disociační konstanta konjugované kyseliny pufru,
cA a cB jsou rovnovážné koncentrace konjugované kyseliny a zásady tvořící pufr.

Odkazy

Související články