Deficit LCHAD

From WikiSkripta

3-Hydroxyacyl-CoA-dehydrogenáza

Deficit LCHAD je autozomálně recesivní dědičné onemocnění (OMIM 609016). LCHAD je 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenáza mastných kyselin s dlouhým řetězcem. Jedná se o enzym, který je zodpovědný za přeměnu tuků na náhradní zdroje energie pro lidské tělo.

Klinické příznaky[edit | edit source]

Nedostatek LCHAD může představovat nebezpečí pro pacienta hlavně během hladovění, zvýšené spotřeby energie či fyzické zátěži. Pacient si totiž není schopen ve vlastním těle tvořit energii z tuků. Symptomy LCHAD se běžně objeví během raného dětství. Mezi tyto příznaky mohou patřit malátnost, hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi), hypotonie (snížený svalový tonus) a problémy s játry. V nejpozdějším stádiu dětství mohou mít pacienti bolesti svalů, poruchu svalové tkáně, ztrátu citu v končetinách, infarkt myokardu či problémy s dýcháním.

Diagnostika[edit | edit source]

Deficit LCHAD se diagnostikuje pomocí novorozeneckého screeningu. Důležitá je hladina hydroxyacylkarnitinů s dlouhými řetězci, pokud je zvýšená, je zde velká pravděpodobnost, že pacient trpí deficitem LCHAD.

Léčba[edit | edit source]

  • Zvýšené množství sacharidů ve stravě.
  • Snížené množství tuků.
  • Dodání MCT olejů, tj. oleje se středně dlouhým řetězcem. Patří sem mateřské mléko, kokosové mléko, kravské mléko a kozí mléko.
  • V raném věku podávat dítěti dietu každé 4 hodiny.

Příčina deficitu LCHAD[edit | edit source]

Deficit LCHAD je způsoben mutací HADHA genu. Tento gen zprostředkovává instrukce pro vznik častí enzymového komplexu nazývaného mitochondriální trifunkční protein. Tento protein obsahuje 3 enzymy, z nichž má každý jinou funkci. Jednotnou úlohou těchto enzymů je rozložit tuky s dlouhými řetězci. Mutace v rámci HADHA genu způsobuje dysfunkci jednoho z těchto tří enzymů. V důsledku této poruchy nemohou být mastné kyseliny přeměněny na energii. a tak může jejich zvýšený počet v těle způsobit život ohrožující stavy.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • MURRAY, Robert Kincaid, David A BENDER a Kathleen M BOTHAM, et al. Harperova ilustrovaná biochemie. 5. vydání. Praha : Galén, 2012. 730 s. ISBN 978-80-7262-907-7.

Externí odkazy[edit | edit source]