Deficit SCAD

From WikiSkripta

Deficit acylkoenzym A dehydrogenázy mastných kyselin se krátkym uhlovodíkovým řetezcem (Short-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency, SCADD)[1][2] je autozomálně recesivní dědičné onemocnění se širokou závažností příznaků.
Podmínkou diagnózy jsou bialelické patogenní geny ACADS a zvýšená hladina butyrylkarnitinu.

Projevy[edit | edit source]

Screening[edit | edit source]

Nemoc, na rozdíl od VLCAD, LCHAD a MCAD, není součástí novorozeneckého screeningu v České republice.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. Pavel Ješina: Mitochondriální onemocnění Poruchy metabolizmu mastných kys. Patobiochemie hladovění [přednáška z patobiochemie 1], 2023
  2. WOLFE, L, R JETHVA a D OGLESBEE, et al. Short-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency [online]. University of Washington, Seattle, ©1993–2024. [cit. 2.6.2024]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK63582/>.