Organické acidurie

From WikiSkripta

Organické acidurie jsou skupina několika desítek onemocnění se společnou charakteristikou: vylučování karboxylových kyselin v moči. Organické kyseliny se v těle hromadí při poruše metabolismu zejména aminokyselin, dále pak mastných kyselin a sacharidů, vzácně jiných látek.

Dědičnost:

Patogenese:

Příznaky:

Formy:

 1. Akutní novorozenecká
  • závažná porucha intermediárního metabolismu
  • projeví se v prvních dnech či týdnech života
 2. Intermitentně probíhající
  • částečný deficit enzymu, který postačuje pro intermediární metabolismus za normálních podmínek
  • vyvolávající podnět je zvýšený katabolismus (např. operace), zvýšený přívod bílkovin, dlouhé hladovění
  • projevují se atakami akutní encefalopatie, acidózou, hypoglykémií
 3. Chronicky probíhající
  • méně běžná, progresivní, těžko ovlivnitelná
  • poruchy CNS

Mezi organické acidurie vyšetřované v rámci celoplošného novorozeneckého screeningu v ČR patří:

Methylmalonová acidémie[edit | edit source]

 • Patří do skupiny organických acidúrií
 • Jedná se o poruchu enzymu Methylmalonyl-Coa mutázy
 • dědičnost je AR
 • její nedědičná forma je způsobena nadostatkem vitmínu B12, který je kofaktorem uvedeného enzymu

Klinický obraz[edit | edit source]

 • krátké bezpříznakové období po narození
 • pak zvracení
 • letargie
 • progredující porucha vědomí
 • edém mozku
 • selhání jater a ledvin
 • děti umírají pod obrazem sepse, krvácení, nebo šokového stavu
 • v akutním stádiu- ketoacidóza a laboratorní známky jaterního a ledvinného selhání
 • v krvi i v moči je vyšší glycin, valin, methionin a methylmalonová kyselina

Diagnóza[edit | edit source]

 • vyšetření organických AMK v moči a krvi
 • přesný typ defektu určí enzymatické vyšetření kultivovaných fibroblastů

Terapie[edit | edit source]

 • při podezření by měl být zastaven přísun bílkovin a musí se zabránit svalovému katabolismu-infůze glukózy
 • při včasné léčbě může být prognóza dobrá
 • u kriticky nemocných musíme k léčbě využít eliminační metody: hemodialýza, hemodiafiltrace, peritoneální dialýza a výměnná transfuze (sestupná účinnost).
 • nutná je celoživotní dieta s omezením aminokyselin izoleucinu, valinu, methioninu a threoninu s přídavkem esenciálních AMK a karnitinu v potravinových doplňcích.[1]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • HYÁNEK, Josef, et al. Dědičné metabolické poruchy. 1.. vydání. Praha : Avicenum, 1990. s. 342. ISBN 80-201-0064-4.
 1. BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2007. [cit. 2010-04]. <http://www.jirben.wz.cz/>. HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. Pediatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-178-5.