Krabbeho choroba

From WikiSkripta
Heslo
Mnohojaderné makrofágy s PAS-pozitivními inkluzemi, tzv. globoidní buňky

Krabbeho choroba (tiež Krabbeho globoidní leukodystrofie) patrí medzi leukodystrofie. Patrí medzi dedičné choroby spôsobené vrodeným defektom lysozomálnych enzýmov. Následkom je neohraničené, nenádorové hromadenie zrelého tukového tkaniva v miestach, kde normálne nieje. Jedná sa o deficit galaktocerebrozid β-galaktozidázy. Postihuje buňky CNS.

Odkazy

Související články

Zdroj