Peroxizom

From WikiSkripta

(Redirected from Peroxisomy)

Heslo


stavba peroxisomu

Peroxisomy jsou sférické buněčné organely o velikosti 0,2–1 μm obklopené membránou.

Tvoří se v endoplazmatickém retikulu.

Je v nich obsažena peroxidáza, kataláza, dehydrogenáza D-aminokyselin a urikáza.

Hlavní funkcí peroxisomů je redukce H2O2 a oxidace jinak pro buňku škodlivých látek. Jsou místem degradace mastných kyselin s velmi dlouhými řetězci (C20 – C22).Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • LANGMEIER, Miloš, et al. Základy lékařské fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2009. 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.
  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.
  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 2010. vydání. Praha : Galen, 2010. 0 s. ISBN 978-80-7262-702-8.