Možnosti detekce minimálního reziduálního onemocnění

Z WikiSkript

Minimální reziduální onemocnění[upravit | editovat zdroj]

Je to subklinická úroveň nádorového onemocnění, kdy v průběhu terapie již nejsou běžnými cytologickými metodami maligní buňky detekovány. Pacient je v kompletní klinické remisi, ale v jeho organismu může být přítomno až 1010 maligních buněk. Jejich nalezení je spojeno se špatnou prognózou pro pacienta, většinou souvisí s relapsem onemocnění. Jejich detekce je rovněž důležitá pro další průběh terapie.

Princip RT-PCR

Detekce[upravit | editovat zdroj]

Minimální reziduální choroba se detekuje především u hematologických malignit, ale nyní se zkouší i u solidních tumorů. Principem jejího sledování je nalezení takového znaku na nádorové buňce, který ponese celý klon a bude se jím lišit od zdravých buněk. Dříve se používaly metody kvalitativní a semikvantitativní, ale dnes se rozvíjejí spíše metody kvantitativní, které umožňují sledovat případný nárůst nebo úbytek nádorové populace. V současné době se využívá několika metodických přístupů, které se liší svou specificitou, senzitivitou, nákladností apod. Nejcitlivější metoda je RT-PCR v reálném čase. Hledaným znakem nádorových buněk je mRNA. Nádorové buňky se totiž od normálních buněk liší svým expresním profilem – exprimují jiné geny. Detekují se izolované nádorové buňky v krvi, kostní dřeni a lymfatickém systému. Využívají se odběry punktátů kostní dřeně nebo periferní krve odebrané do protisrážlivého prostředku (EDTA). Při použití RT-PCR je možná detekce karcinomové buňky mezi 106–107 normálních buněk kostní dřeně.


Příklad využití specifických markerů malignity v klinické praxi:


Markery minimální reziduální choroby

    • u ca prsu: cytokeratiny, karcinoembryonální antigen, mammaglobin, tumor associated glykoprotein, epiteliální muciny
    • u melanomu: tyrosinasa

Odkazy

Externí odkazy

Použitá literatura

  • MASOPUST, Jaroslav, et al. Vybrané kapitoly z patobiochemi orgánů. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1997. 175 s. s. 89-90. ISBN 80-7184-415-2.