Biológia nádorového rastu

From WikiSkripta

(Redirected from Biologie nádorového růstu)

Biológia nádorového rastu je maligná transformácia bunky a jej klonálna proliferácia je viacstupňový proces.

Indukčná fáza[edit | edit source]

Dochádza k iniciácii nádorového zvratu bunky. Nastáva ireverzibilná zmena genotypu bunky. Tento dej sa nazýva iniciačná mutácia. Poškodená bunka môže spontánne zaniknúť, alebo prechádza do obdobia latencie a tu môže ďalej pôsobiť karcinogén zodpovedný za iniciáciu. Bunka môže byť selektívne eliminovaná.

Promočná fáza[edit | edit source]

Nastáva po zmene fenotypu a vyžaduje pôsobenie promotoru (hormón, rastový faktor, fyzikálne vplyvy, onkogénny vírus). Je to látka, ktorá väčšinou nádorovú premenu neindikuje, ale jej hlavnou funkciou je stimulácia delenia. Na konci fázy dochádza ku klonálnej expanzii.

Progresívna fáza[edit | edit source]

Charakterizuje ju lokálna invázia, a potom metastatický rozsev.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatúra[edit | edit source]