Dědičné poruchy metabolismu tuků

Z WikiSkript

Dědičné poruchy metabolismu tuků v širším kontextu zahrnují:

V novorozeneckém laboratorním screeningu v ČR jsou zahrnuty:

 • poruchy beta-oxidace:
  • deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (deficit MCAD),
  • deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s dlouhým řetězcem (deficit LCHAD),
  • deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem (deficit VLCAD);
 • transportní poruchy beta-oxidace:
  • deficit karnitinpalmitoyltransferázy I (CPT I),
  • deficit karnitinpalmitoyltransferázy II (CPT II),
  • deficit karnitinacylkarnitintranslokázy (CACT).[2]

Poruchy β-oxidace mastných kyselin[upravit | editovat zdroj]

 • Beta-oxidace: oxidace mastných kyselin na acetyl-CoA, probíhá v mitochondriích;
  • významně podílí na zajištění energetických potřeb v období hladovění;
  • přímý zdroj energie pro srdeční a svalovou tkáň a zdroj ketolátek pro CNS;
 • je známo více než 20 poruch, jsou AR dědičné; výskyt 1:5000;
 • nejčastější poruchy: MCAD (Medium-Chain-Acyl-CoA Dehydrogenase) a LCHAD (Long Chain-3-OH-Acyl-CoA Dehydrogenase).[1]
MCAD a LCHAD
 • klinický obraz (MCAD+LCHAD): v kojeneckém a batolecím věku hypoketotická hypoglykémie → křeče;
  • nebo ataka Reye-like syndromu s poruchou vědomí a hepatomegalií;
  • syndrom náhlého úmrtí;
  • LCHAD: může začít i u novorozenců kardiomyopatií s akutní srdeční nedostatečností anebo u starších dětí svalovou slabostí, atakami rhabdomyolýzy s myoglobinurií, neuropatií, progredující kardiomyopatií a retinitis pigmentosa;
 • diagnóza: novorozenecký screening – spřažená hmotnostní spektrometrie; vyšetření parametrů β-oxidace MK v lymfocytech; enzymatické a molekulární vyšetření;
  • hypoketotická hypoglykémie, snížený karnitin;
  • LCHAD: po větší fyzické zátěži zvýšená kreatinkináza a myoglobin v krvi;
  • moč: dikarboxylová acidurie (MCAD), 3-OH-dikarboxylová acidurie + myoglobinurie při námaze (LCHAD);
  • steatóza jater;
 • terapie: prevence hladovění → frekventní strava s omezením tuků (při LCHAD + substituce MCT oleje, zejm. před každou fyzickou námahou); výživa i během noci (kojenci a batolata 2x/noc jídlo s maltodextriny, starší děti jídlo 1x/noc s nevařeným kukuřičným škrobem);
  • při horečce zvýšit příjem sladkých nápojů, při zvracení a průjmu včasné podávání i.v. glukózy;
 • prognóza: bez včasné diagnostiky riziko úmrtí pod obrazem syndromu náhlého úmrtí či Reye-like syndromu.[1]

Odkazy

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 1. a b c LEBL, J, J JANDA a P POHUNEK, et al. Klinická pediatrie. 1. vydání. Galén, 2012. 698 s. s. 144-145. ISBN 978-80-7262-772-1.
 2. KOLEKTÍV WWW.NOVOROZENECKYSCREENING.CZ,. Co je novorozenecký screening [online]. [cit. 2017-03-11]. <https://www.novorozeneckyscreening.cz/ov-co-je-novorozenecky-screening>.