Poruchy metabolismu lipoproteinů

Z WikiSkript

 • Poruchy plazmatických lipoproteinů patří k nejčastějším metabolickým poruchám,
 • významně zvyšují riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění s předčasným výskytem aterosklerózy (AT) a infarktu myokardu (IM),
 • pro orientační vyšetření stanovíme CHOL a TAG,
 • pro přesnější diagnózu je nutná spolupráce se specializovanými pracovišti.

Hypolipoproteinémie[upravit | editovat zdroj]

Abetalipoproteinémie[upravit | editovat zdroj]

Terapie: podávání TAG se středně dlouhým řetězcem (MCT), které se vstřebávají ze střeva rovnou do portálního oběhu a vitamíny rozpustné v tucích.

Analfalipoproteinémie (Tangierská choroba)[upravit | editovat zdroj]

 • Snížená hladina HDL a ApoA-I, nižší i LDL a celkový CHOL.
 • HDL nepředává ApoCII → jsou jen VLDL.

Klinický obraz

 • Objevuje se už v dětství, podmíněn hromaděním CHOL esterů ve tkáních.

Hyperlipoproteinémie[upravit | editovat zdroj]

Familiární kombinovaná hyperlipoproteinémie[upravit | editovat zdroj]

 • Nejčastější, 1:200.
 • Přibližně 1/3 z postižených členů rodiny vykazuje vyšší CHOL, 1/3 TAG a 1/3 vykazuje obojí.

Etiopatogeneze: Hraje zde roli zvýšená tvorba VLDL.

Terapie: Přísná dieta, zaměřujeme se hlavně na měření cholesterolu, u dětí s hyperTAG musíme snížit přísun sladkostí.

Hyperapobetalipoproteinémie[upravit | editovat zdroj]

 • Zvýšení ApoB složek – LDL.
 • Hladiny celkového CHOL a TAG jsou v normě.

Familiární hypercholesterolémie[upravit | editovat zdroj]

18letá pacientka s familiární hypercholesterolémii a mnohočetnými xantomy
 • Porucha struktury nebo funkce receptoru pro LDL.
 • AD dědičné, prevalence je 1:500, vyšší výskyt u Arabů a Židů, nižší u černochů.
 • Typy poruch LDLr:
  • nejčastěji receptor chybí, nebo je pomalu transportován z EG na GA
  • receptorů dost, ale nevážou LDL,
  • receptorů je dost, vážou LDL, ale neumí se zanořit
  • může být dáno ApoB3500.
 • LDL se nevstřebávají, hromadí se v organismu.
 • Hlavní důsledek: Předčasný vývoj AT koronárních tepen.
  • První infarkt u takto postižených mužů bývá kolem 40. roku, do 60. je postiženo 85 % (ženy asi o 10 více).
 • Šlachové xantomy (uzlovité zvětšení šlach) – může se objevit už v pubertě.
 • Depozita v měkkých tkáních (xantelesmata) – např. v očních víčkách nebo v rohovce (arcus corneae) – až v dospělosti.
 • Celkový CHOL se pohybuje nad 6,5 mmol/l.
 • Přísnou dietou CHOL snížíme, ale zpravidla nenormalizujeme.
 • U dětí nad 6 let podáváme cholestyramin (pryskyřice) – dávka nezávisí na věku ale na stupni cholesterolémie, je dobře tolerován i při vysokých dávkách. Může vyvolat zácpu, někdy deficity vit. rozpustných v tucích, ostatní hypolipidemika se hodí jen na léčbu dospělých.
 • U homozygotní formy je prognóza špatná – IM během prvních let života.

Familiární hyperalfalipoproteinémie[upravit | editovat zdroj]

 • Vysoký HDL, spojené se syndromem dlouhověkosti.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

Otázky J. Beneše – zdrojemi informací jsou přednášky a níže uvedené učebnice:

 • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. Pediatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-178-5.
 • ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS, et al. Pediatria. 2. vydání. Bratislava : Herba, 2007. ISBN 978-80-89171-49-1.