Poruchy metabolismu lipoproteinů (1.LF, NT)

From WikiSkripta
Schéma lipoproteinové částice

Transport lipidů:

 • Albumin – neesterifikované MK
 • alfa 2-mikroglobulin – retinol
 • Lipoproteiny – nepolární lipidy

Dělení lipoproteinů[edit | edit source]

 1. Pomocí ultracentrifugace: na základě hydratované hustoty: VLDL, IDL, LDL, HDL
 2. Elektroforeticky: alfa-lipoproteiny, pre-beta-lipoproteiny, beta-lipoproteiny, chylomikrony
 3. Imunochemickými metodami: apo A, apo B, apo C, apo D, apo E,...
elektroforéza lipoproteinů

Funkce apolipoproteinů[edit | edit source]

 • Jsou kofaktory enzymů účinných v lipoproteinovém metabolismu
 • Zprostředkují vazbu lipoproteinové částice na specifické receptory
 • Jsou strukturálními bílkovinami lipoproteinových částic
 • Účastní se přenosu nebo výměny lipidových částic mezi jednotlivými lipoproteiny

Význam HDL[edit | edit source]

 • Reverzní transport cholesterolu z buněk do jater
 • Brání oxidaci částic LDL, vyměňuje oxidované složky LDL za vlastní neoxidované
 • Enzym paraoxonáza z HDL inhibuje oxidaci LDL a ničí biologicky aktivní oxidované fosfolipidy

Vyšetření[edit | edit source]

Základní vyšetření lipidového metabolismu[edit | edit source]

 • Cholesterol: 3.8 - 5.2 mmol/l
 • TAG: 0.9 - 1.7 mmol/l
 • HDL: > 1.1 mmol/l
 • LDL: < 4.5 mmol/l

Cílové hodnoty české společnosti pro atherosklerosu[edit | edit source]

 • Cholesterol: 4.5 – 5.0 mmol/l (u osob s nízkým rizikem do 6.0 mmol/l)
 • HDL > 1.1 mmol/l
 • LDL < 2.5 mmol/l při sekundární prevenci (< 3 – 3.5 mmol/l při vysokém riziku, < 4 – 4.5 mmol/l při nízkém riziku)
 • TAG < 1.7 mmol/l (2.0)

Další vyšetření[edit | edit source]

Výpočet LDL cholesterolu podle Friedwalda
 • vzorec se nedá použít, pokud hladina TAG > 4,5 mmol/l
 • LDL - chol. = celkový chol. - (HDL - chol.+ TAG x 0.37) mmol/l
Aterogenní index (AI)

AI = (celkový cholesterol - HDL)/HDL

Koncentrace apo A-I a apo B-100, elektroforéza lipoproteinů

Dělení Hyperlipoproteinemií a Hypolipoproteinemií[edit | edit source]

Hypercholesterolemie Primární hypercholesterolemie Familiární hypercholesterolemie
Familiární defekt ApoB100
Polygenní hypercholesterolemie
Kombinované hyperlipidemie Familiární kombinovaná hyperlipidemie
Familiární dysbetalipoproteinemie
Hypertriacylglycerolemie Primární hypertriacylglycerolemie Familiární hyperlipoproteinemie typ V.
Familiární hyperchylomikronemie
Familiární hypertriacylglycerolemie
Hypolipoproteinemie Familiární hypobetalipoproteinemie, Abetalipoproteinemie, Hypoalfalipoproteinemie, Analfalipoproteinemie (Tangierská nemoc)
Poruchy z ukládání cholesterolu Wolmanova choroba (deficit lysosomální kyselé lipasy), Choroba z ukládání esterů cholestrolu, Familiární deficit LCAT
Hyperalfaliporoteinemie Familiární hyper-alfa-lipoproteinemie
Sekundární hyperlipoproteinemie Diabetes mellitus I. typu, Diabetes mellitus II.typu, Hypothyreóza, Nefrotický syndrom, Chronická renální insuficience, Primární biliární cirhóza, Obezita - TAG, Alkoholismus - TAG, Léčba hormony, diuretiky, Mentální anorexie


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]