Hypofosfatemie

Z WikiSkript

Hypofosfatemie je stav s koncentrací fosfátu v plazmě < 0,97 mmol/l u dospělých, < 0,6 mmol/l u starších dětí a < 1,2 mmol/l u kojenců.

Referenční hodnoty fosfátu jsou více než u kalcia závislé na věku pacienta, zjednodušeně lze brát v úvahu referenční rozmezí 1,2–2,0 mmol/l.

Příčiny hypofosfatemie zahrnují intra- a extracelulární redistribuci fosfátu, zvýšenou exkreci fosfátu ledvinami, sníženou absorpci ve střevě nebo kombinaci předcházejících příčin, hyperparatyreózu nebo deficit vitaminu D.

Klinicky se může hypofosfatemie projevit jako svalová slabost. Rizikovými faktory nebo příčinami jsou chronický alkoholismus nebo náhlá abstinence a dále diabetická ketoacidóza. V léčbě podle závažnosti stavu provádíme suplementaci natriumfosfátem nebo kaliumfosfátem 5–10 mg/kg i.v. pro dosi během 6 hodin.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • HAVRÁNEK, J.: Dysbalance ostatních iontů.
  • MASOPUST, Jaroslav a Richard PRŮŠA. Patobiochemie metabolických drah. 2. vydání. Univerzita Karlova, 2004. 208 s.