Poruchy metabolismu pyrimidinů

Z WikiSkript

(přesměrováno z Poruchy metabolismu pyrimidinu)

 • Poruchy zasahují zejména do reakcí syntézy de novo a katabolismu pyrimidinu
 • Biosyntéza pyrimidinů probíhá v cytosolu
 • Karbamoylfosfát reaguje s aspartátem, postupně vzniká karbamoylaspartát, dihydroorotát, orotát, OMP (orotidylmonofosfát) a UMP (uridinmonofosfát)
 • Katabolismus produkuje β-aminoisobutyrát a β-alanin, ze kterých vznikají intermediáty cyklu kyseliny citrónové

Poruchy syntézy pyrimidinů[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Deficit UMP syntázy (Orotová acidurie)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • AR dědičnost
 • UMP syntáza má 2 enzymové aktivity jako orotátfosforibosyltransferáza (OPRT) a orotátdekarboxyláza (ODC)
 • Blok v syntéze pyrimidinů vede ke hromadění orotátu v tělesných tekutinách s jeho zvýšeným vylučováním, může docházet ke krystalurii
 • Současně vzniká deficit pyrimidinů pro syntézu DNA ústící v poruchy dělení buněk a megaloblastovou anemii nereagující na léčbu železem, vitamínem B12 ani kyselinou listovou, jelikož porucha tkví v nedostatečné syntéze DNA z nedostatku pyrimidinových bazí
 • Poruchy růstu, psychomotorická retardace, leukopenie, malátnost
 • Léčba: podávání uridinu
 • Je možná i prenatální diagnostika

Poruchy degradace pyrimidinů[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Metabolismus pyrimidinu

Deficit dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • AR dědičnost
 • Porucha přeměny uracilu a thyminu na dihydrouracil a dihydrothymin vede ke hromadění uracilu a thyminu v tělesných teěkutinách
 • Klinicky se objevuje kompletní deficit DPD u dětí a je provázen epilepsií, mentální retardací, mikrocefalií
 • Druhou klinickou formou je parciální deficit, který bývá objeven teprve ve spojitosti s léčbou 5-fluorouracilem (nádory), který není dostatečně degradován (parciální deficit DPD) a je pro pacienta toxický. Projevuje se to neutropenií, stomatitidou, neurologickými příznaky.
 • V souvislosti s neurologickými symptomy může mít význam snížená tvorba neurotransmiteru β-alaninu, který je produktem katabolismu pyrimidinů
 • Léčba: u dětské formy není dostupná, při parciálním deficitu v důsledku léčby 5-fluorouracilem změníme chemoterapeutikum
 • I zde je možná prenatální diagnostika

Deficit dihydropyrimidinázy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Enzym dihydropyrimidináza (DHP) štěpí dihydrouracil na β-ureidopropionát a dihydrothymin na β-ureidoizobutyrát
 • Dihydrouracil, dihydrothymin, méně uracil a thymin v moči
 • Příznaky podobné deficitu DPD
 • Léčba: není známa

Deficit thymidinfosforylázy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Objeven u pacientů s MNGIE (mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy)
 • Hromadění nukleotidů pravděpodobně vede k poruchám replikace mtDNA
 • Klinické příznaky a laboratorní nálezy: laktátová acidóza a acidurie, výrazně zvýšené vylučování thymidinu v moči i krvi

Odkazy

Související články

Použitá literatura

 • FERNANDES, John. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. 1. vydání. Praha : Triton, 2008. s. 576-580. ISBN 978-80-7387-096-6.
 • MURRAY, Robert K., Daryl K. GRANNER a Peter A. MAYES, et al. Harperova biochemie. 4. vydání. Jinočany : H & H, 2002. 872 s. ISBN 80-7319-013-3.
 • ŠTERN, Petr, et al. Obecná a klinická biochemie :  pro bakalářské obory studia. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-802-4619-798.