Poruchy metabolismu folátu

Z WikiSkript

Vitamin B9 (kyselina listová)[upravit | editovat zdroj]

Dědičná malabsorpce folátu[upravit | editovat zdroj]

 • Závažná megaloblastová anémie, progresivní neurologické poruchy
 • Syndrom s deficitem folátu v mozku se sníženou hladinou přenašeče folátu v mozku
 • Léčba vysokými dávkami folátu per os nebo nižšími parenterálně

Deficit glutamátformiminotransferázy[upravit | editovat zdroj]

 • Katabolismus histidinu je spojen s přenosem formiminoskupiny na THF se současným uvolněním amoniaku
 • Má dvě katalytické aktivity jako glutamátformiminotransferáza a jako formiminotetrahydrofolátcyklodeamináza
 • Psychomotorická retardace, megaloblastová anémie
 • Rozvíjí se hyperhistidinémie, histidinurie

Deficit methyléntetrahydrofolátreduktázy (MTHFR)[upravit | editovat zdroj]

 • Folate cycle.png
  Methyl-THF je metylový donor pro přeměnu homocysteinu na methionin a důsledkem deficitu MTHFR je nárůst koncentrace celkového homocysteinu v plazmě a snížení koncentrace methioninu vedoucí k opoždění vývoje, mikrocefalii, křečím, hyperhomocysteinémii


Odkazy

Zdroj

 • FERNANDES, John. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. 1. vydání. Praha : Triton, 2008. s. 576-580. ISBN 978-80-7387-096-6.
 • MURRAY, Robert K., Daryl K. GRANNER a Peter A. MAYES, et al. Harperova biochemie. 4. vydání. Jinočany : H & H, 2002. 872 s. ISBN 80-7319-013-3.