Průvodce:Klinická imunologie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Klinická imunologie
B00033
Garant prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Kredity 2
Web Ústav imunologie a mikrobiologie
SIS Informace v SISu
Počet hodin 25
Způsob výuky přednášky
Zkouškové otázky Otázky na WikiSkriptech
Absence nutná 90% docházka
Způsob ukončení zkouška

Imunologie probíhá jeden týden na Ústavu imunologie a mikrobiologie na Albertově. Jedná se o dopolední přednášky (teoretické okénko), které jsou doplněny několika kazuistikami. Začíná se každý den v 8 hodin, přednášky trvají přibližně do 12 hodin.

Zájemci mohou po domluvě navštívit imunologickou ambulanci na Karlově náměstí mimo vlastní výuku.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

K udělení zápočtu je nutná alespoň 90% docházka, vyšší absence lze řešit individuálně. Náhrada za absenci je možná absolvováním odpoledního klinického semináře.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

Doporučenou literaturou je skriptum Základy imunologie od profesora Hořejšího a kol., nicméně tato učebnice nepokrývá všechny zkouškové otázky. Pro tyto otázky jsou vhodné především přednášky, které na konci výukového bloku poskytují asistenti.

  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ, et al. Základy imunologie. 4. vydání. Praha : Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-280-9.

Dostupná literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ŠTERZL, Ivan, et al. Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 0000. 207 s. ISBN 80-246-0972-X.
  • KREJSEK, Jan a Otakar KOPECKÝ. Klinická imunologie. 1. vydání. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004. 941 s. ISBN 80-86225-50-X.
  • BARTŮŇKOVÁ, Jiřina a Milan PAULÍK, et al. Vyšetřovací metody v imunologii. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0691-1.
  • BARTŮŇKOVÁ, Jiřina. Imunodeficience. 1. vydání. Praha : Grada, 2002. 228 s. ISBN 80-247-0244-4.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška vypadá na první pohled děsivě. Zkouškových otázek je celkem 64 (3 bloky). U zkoušky se tahá jedna otázka z každého bloku. Pro projití zkouškou je důležité umět základy, nicméně je vhodné se imunologii alespoň trochu naučit, spíše do praxe než kvůli výsledku zkoušky. Většinou bývá vypsán jeden předtermín − pátek odpoledne. Další termíny jsou v týdnu následujícím po stáži.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]