Průvodce:Patofyziologie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Patologická fyziologie 1, 2
B00050 (ZS), B00385 (LS)
Garant doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Kredity 7 (ZS), 8 (LS)
Web Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
SIS patofyziologie 1, patofyziologie 2
Počet hodin 105 (ZS), 75 (LS)
Způsob výuky přednášky, semináře, cvičení
Zkouškové otázky

seznam zkouškových otázek

Otázky na WikiSkriptech
Způsob ukončení zkouška


Předmět je dělaný formou nepovinných přednášek, povinných cvičení a seminářů (tzv. bloková cvičení). Přednášky jsou velmi přínosné a probíhají dvakrát týdně. Kvalita seminářů a cvičení záleží na vyučujícím. Kroužková cvičení probíhají jednou týdně a celý semestr s jedním vyučujícím. Bloková cvičení (semináře) jsou obvykle jednou za čtrnáct dní dle rozpisu a nemáte na ně jen jednoho asistenta, ale jednotliví asistenti se střídají a každý má své téma.

Během kroužkových cvičení někteří asistenti průběžně zkouší (jsou to spíše takové "diskuse") a všichni píšou 2 testy multiple choice za semestr. Otázky každý rok byly z knížky Maruna Pavel a kol.: Zkušební testy z patologické fyziologie, ale letos (2021) byly otázky pozměněny. Pro zápočet musíte testy napsat aspoň na 70 %.

V letním semestru každý student vypracuje esej na téma, které si vybere z daného seznamu. Esej se odevzdává vložením do SISu (návod na stránkách ústavu). Další povinností je vytvořit krátkou prezentaci na odlišné téma než je esej, která se přednáší na cvičení před svým kruhem.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Začíná se testem, který musíte napsat minimálně na 70 %, jinak ztrácíte první termín (na dalších termínech pokračujete dál, ať je výsledek testu jakýkoliv). Testové otázky jsou z knížky Maruna Pavel a kol.: Zkušební testy z patologické fyziologie. Po testu je praktická zkouška z vyšetřovacích principů a jiných věcí probíraných na seminářích, z níž vás zkoušejí asistenti. Na stránkách ústavu jsou prezentace ke stažení, které se vám můžou hodit i k jiným předmětům.

Tip.png
Tip: Procvičte si EKG v naší poznávačce

Procvičování:EKG (1. LF UK)

Tip.png
Tip: Procvičte si EKG v naší poznávačce
Tip.png
Tip: Podívejte se na videa od Decoiled by Coiled

https://www.youtube.com/channel/UC0VsPRaqaTBqo3SBUnt9XlA

Tip.png
Tip: Podívejte se na videa od Decoiled by Coiled

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Pro pozdější ročníky a pro praxi to je důležitý předmět, který však stojí ve stínu (mnohem méně potřebné) patologie.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • NEČAS, Emanuel, Karel ŠULC a Martin VOKURKA, et al. Obecná patologická fyziologie. 3. vydání. Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-1688-9.
  • NEČAS, Emanuel, Karel ŠULC a Martin VOKURKA, et al. Patologická fyziologie orgánových systémů. Část I. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0615-6.
  • NEČAS, Emanuel, Karel ŠULC a Martin VOKURKA, et al. Patologická fyziologie orgánových systémů. Část II. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0674-7.
  • MARUNA, Pavel, et al. Zkušební testy z patologické fyziologie. 1. vydání. V Praze : Karolinum, 2015. ISBN 9788024628912.
  • SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie. 2. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3555-9.


Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]