Průvodce:Klinická topografická anatomie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Klinická topografická anatomie
B01312
Garant prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Kredity 3
Web Anatomický ústav 1.LF UK
SIS Informace v SISu
Počet hodin 36
Způsob výuky přednášky a cvičení
Zkouškové otázky Seznam zkouškových otázek
Absence 0
Způsob ukončení klasifikovaný zápočet


Klinická anatomie je velmi náročný předmět, hlavně svým umístěním na začátku semestru a časovou obsáhlostí, proti které budete po probuzení z prázdnin a po každodenních dopoledních stážích protestovat. Předmět je vyučován ob den v prvních 3 týdnech zimního semestru, v odpoledních hodinách. Poslední pátek probíhá popitevní pohovor (klasifikovaný zápočet), který je podobný tomu v prvním ročníku.

Způsob výuky[upravit | editovat zdroj]

Výuka začíná v 14:30 přednáškou. Přednáška je rozdělena na dvě části, část z teoretické anatomie (45 min.) a následně prezentace vybraného odborníka z praxe (45 min.). Klasické pitevní cvičení probíhá od 16:15 – 17:30. Studenti jsou rozděleni do skupin po cca deseti studentech. Výuka probíhá formou dialogů s pitevním demonstrátorem na téma odpovídající sylabu dané skupiny. Docházka je zapisována až v průběhu pitevního cvičení.

Popitevní pohovor[upravit | editovat zdroj]

Vytáhnete si dvě otázky z předem známého seznamu. Zkoušející bývají příjemní, ptají se na anatomické struktury a klinické využití, prověřují základy, které budete potřebovat v budoucím studiu i v praxi. Přestože se jedná o opakování anatomie, přípravu na zkoušku nepodceňte.

Absence[upravit | editovat zdroj]

Absence nejsou povoleny, dají se však dobře nahradit s druhým turnusem, který se střídá ve dnech, kdy máte volno.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Předmět jako takový je velmi potřebné oprášení zapomenuté anatomie, přednášky jsou většinou zajímavé a klinické poznatky využijete i při některých stážích v průběhu roku. Anatomický ústav přichystal i studijní materiály k jednotlivým tématům, některá jsou popsaná velice detailně ke stažení zde.

Studijní materiály[upravit | editovat zdroj]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.