Portál:Otázky ke zkoušce z interny (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky ke zkoušce z interny!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky ke zkoušce z interny (1. LF UK, VL)

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
  1. Astma bronchiale
  2. Nehodgkinské lymfomy
   Chronická lymfocytární leukemie a příbuzné chorobné stavy
  1. Trombofilní stavy, antikoagulační léčba
  2. Nádory pleury
  1. Virové hepatitidy
  2. Metabolické osteopatie
  1. Endokarditida
  2. Dna
  1. Diabetes mellitus 2. typu
  2. Principy podpůrné léčby v hematologii
   Febrilní neutropenie
  1. Šokové stavy
  2. Osteoporóza
  1. Nemoci žaludku a duodena
  2. Principy účelné hemoterapie; transfuzní přípravky a krevní deriváty
   Předpoklady darování krve, vyšetření dárce
   Hemaferesy v klinické hematologii a transfuzním lékařství
   Principy imunohematologie
  1. Nemoci tlustého střeva
  2. Hypokalémie a hyperkalémie
  1. Arteriální hypertenze
  2. Polékové postižení plic
  1. Hypofunkce a hyperfunkce štítné žlázy
  2. Epidemiologie a prevence KV onemocnění
  1. Nemoci žlučníku, žlučových cest a Ikterus
  2. Vaskulitidy a Polymyalgia rheumatica
  1. Nemoci jícnu
  2. Bradykardie
  1. Nemoci jater
  2. Tachykardie
  1. Akutní selhání ledvin
  2. Vady mitrálního ústí
  1. Vady aortálního ústí
  2. Myeloproliferativní choroby - CML a Ph negativní myeloproliferace
  1. Srdeční selhání
  2. Onemocnění gonád, Polyglandulární syndromy
  1. Kardiopulmonální resuscitace
  2. Monoklonální gamapatie, plasmocytom; amyloidosa
  1. Bronchogenní karcinom
  2. Vady pravého srdce, Vrozené srdeční vady
  1. Pneumonie
  2. Osteoartróza
  1. CHOPN
  2. Krvácení do GIT
  1. Nemoci slinivky
  2. Hluboká žilní trombóza a Plicní embolie
  1. Onemocnění periferních tepen a žil
  2. Komplikace jaterní cirhózy
  1. Cévní mozkové příhody
  2. Fluidotorax-empyém
  1. Chronické formy ICHS
  2. Vrozené nemoci ledvin
  1. Akutní koronární syndromy
  2. Spondyloartritidy
  1. Nemoci tenkého střeva
  2. Endokrinní hypertenze
  1. Chronická bronchitida
  2. Onemocnění nadledvin
  1. Chronické onemocnění ledvin
  2. Myokarditida, Onemocnění perikardu
  1. Onemocnění aorty
  2. Onemocnění hypofýzy a hypotalamu
  1. Diabetes mellitus 1. typu
  2. Funkční poruchy GIT - Horní funkční dyspepsie, Dolní funkční dyspepsie
  1. Kolorektální karcinom
  2. Glomerulopatie při systémových chorobách (diabetes, ANCA vaskulitidy, antiGBM, myelom)
  1. Akutní leukemie, Dřeňové útlumy, Myelodysplastický syndrom
  2. Kardiomyopatie
  1. Hodgkinův lymfom; dif. dg. uzlinového syndromu a splenomegalie
  2. Hyponatrémie a Hypernatrémie, změny obsahu vody v organismu
  1. Tuberkulóza
  2. Poruchy fosfokalciového metabolismu, Onemocnění příštítných tělísek
  1. Poruchy metabolismu sérových lipidů- dyslipidemie
  2. Tubulointersticiální nefritidy
  1. Obezita
  2. Revmatoidní artritida a Juvenilní idiopatická artritida
  1. Plicní hypertenze
  2. Poruchy výživy
  1. Anemie hemolytické; hypoproliferativní (sideropenická; chronických onemocnění, megaloblastové)
  2. Systémová onemocnění pojiva
  1. Glomerulonefritidy
  2. Metabolický syndrom a kardiometabolické riziko
  1. Krvácivé stavy, trombocytopenie, trombocytopatie, syndrom diseminované intravaskulární koagulace
  2. Uzly, nádory a záněty štítné žlázy