Hemaferéza

From WikiSkripta

Terapeutické hemaferézy jsou léčebné eliminační výkony, kdy se snažíme zlepšit stav pacienta odstraněním některé složky krve, buď buněk, nebo součástí plazmy.

Princip metody[edit | edit source]

Separátory složek pracují na centrifugačním principu. Odebíraná krev se mísí s antikoagulačním činidlem, směruje do separátoru, kde se oddělí požadovaná komponenta a zbytek se vrací do oběhu pacienta.

Depleční výkony[edit | edit source]

Snižují obsah zmnožených krevních elementů.

Výměnná plazmaferéza, výměnná erytrocytaferéza[edit | edit source]

Z cirkulace odstraňujeme větší objem plazmy nebo krevních elementů a nahrazujeme je roztoky krystaloidů a koloidů, popřípadě krevními elementy a plazmou zdravého dárce. Při jednom cyklu léčby je možné odstranit cca 60 % cirkulující patologické komponenty. Menší je účinnost u pokusu o odstranění např. patologických IgG, imunokomplexů a LDL částic, je možné si pomoci technikou extrakorporální imunoabsorbce.

Indikace[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.