Hyperviskózní syndrom

From WikiSkripta

Hyperviskózní syndrom je klinický syndrom vznikající při zvýšené viskozitě krve, kdy dochází k poruše mikrocirkulace.

Etiologie[edit | edit source]

  • Imunoglobuliny:
    • ↑ hodnoty sérových imunoglobulinů (typicky u monoklonálních gamapatií)
    • při změněných fyzikálních vlastnostech imunoglobulinů

Klinický obraz[edit | edit source]

  • typická klinická trias: slizniční krvácení, neurologické symptomy a změny vizu
  • celková slabost
  • neurologické symptomy: bolesti hlavy, poruchy vědomí (synkopy), parestézie a hypestézie
  • Raynaudův fenomén
  • krvácení nebo trombotizace - často v neobvyklé lokalizaci