Buddův-Chiariho syndrom

From WikiSkripta
Buddův-Chiariho syndrom
Budd-Chiari syndrome
Syndroma Budd-Chiari
Buddův-Chiariho syndrom na CT vyšetření
Buddův-Chiariho syndrom na CT vyšetření
Diagnostika fyzikální vyšetření, rozbor krve, ultrazvuk nebo CT
Léčba diuretika a léky snižující hypertenzi, transplatace, TIPS, antikoagulancia při trombóze
Klasifikace a odkazy
MKN-10 I82.0
MeSH ID D006502
OMIM 600880
MedlinePlus 000239
Medscape 184430
 • Vzácný stav, který se vyskytne jen asi u jednoho člověka z milionu,
 • uzávěr jaterních žil (→ krev z jater nemůže odtékat do v. cava inferior).
Játra a lokalizace jaterních žil

Etiologie[edit | edit source]

 • Trombóza (může mít souvislost s užíváním hormonální antikoncepce),
 • útlak žil nádorem (obvykle rakovina jater),
 • vrozené vady jaterních žil,
 • v některých případech nezjistitelná.

Projevy[edit | edit source]

Hromadění krve v játrech:

 • tento přetlak se pak pochopitelně přenese do portální žíly a vzniká portální hypertenze se všemi jejími důsledky – ascites, jícnové varixy apod.,
 • poškození jater, které může eventuálně vyústit i v nealkoholickou cirhózu.

Diagnostika[edit | edit source]

Játra, jaterní žíly (1, 2 a 3) a v. portae (4) při zobrazení ultrazvukem
 • Fyzikálním vyšetření − viz výše, např. ascites,
 • rozbor krve − zvýšené jaterní testy vyjadřující poškození jaterní tkáně (AST, ALT),
 • ultrazvuk nebo CT vyšetření břicha.

Léčba[edit | edit source]

 • Diuretika a léky snižující portální hypertenzi,
 • při trombóze − antikoagulancia (např. warfarin),
 • k zajištění odtoku krve z jater lze využít transjugulární intrahepatální portosystémový shunt (TIPS),
 • transplantace.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]