Polymyalgia rheumatica

From WikiSkripta
Polymyalgia rheumatica
Lokalizace bolesti a ztuhlosti svalů při onemocnění
Lokalizace bolesti a ztuhlosti svalů při onemocnění
Rizikové faktory věk, genetická predispozice
Klinický obraz bolest a ztuhlost pletencových a šíjových svalů, celkové příznaky
Diagnostika per exclusionem
Léčba glukokortikoidy
Klasifikace a odkazy
MKN-10 M31.5
MeSH ID D011111
OMIM 187360
MedlinePlus 000415
Medscape 330815


Polymyalgia rheumatica je klinický syndrom charakterizovaný bolestí a ztuhlostí svalů ramenního pletence, pánevního pletence a svalů šíje. Onemocnění se vyskytuje u lidí starších 50 let, častěji jsou postiženy ženy. V 10–20 % se současně vyskytuje obrovskobuněčná arteriitida. [1]

Etiopatogeneze[edit | edit source]

Etiopatogeneze onemocnění není zcela objasněna. Roli hraje věk (se kterým stoupá výskyt) a genetické faktory. Pacientům v krvi cirkuluje velké množství monocytů produkujících IL-6.

Klinický obraz[edit | edit source]

Onemocnění většinou vzniká náhle. Projeví se ztuhlostí a bolestí svalů ramenního pletence, pánevního pletence a svalů šíje. Bolest je nejintenzivnější ráno. Bolest omezuje rozsah aktivních pohybů. Mezi celkové příznaky patří únava, subfebrilie, ztráta na váze, nevolnost, schvácenost. Pacienti mohou působit dojmem těžce nemocných lidí. [1]

Diagnostika[edit | edit source]

Diagnóza onemocnění je většinou per exclusionem, protože není k dispozici žádný specifický test.

  • Laboratorní nálezy – zvýšená sedimentace erytrocytů, CRP, IL-6.
  • Zobrazovací metody – při podezření na současnou obrovskobuněčnou arteriitidu je vhodné např. PET/CT.

Diferenciální diagnostika[edit | edit source]

Léčba[edit | edit source]

Pro onemocnění je typická dobrá odpověď na léčbu glukokortikoidy. Obvykle se podávají dávky 10–20 mg prednisonuStátní úřad pro kontrolu léčiv: prednisonu denně. Dávku kortikoidů snižujeme postupně po dosažení odpovědi. U některých pacientů je nutné podávat prednison déle než dva roky.

CAVE!!! Při dlouhodobém podávání glukokortikoidů je třeba myslet na prevenci osteoporózy. Všem pacientům by měl být předepsán vitamin D, kalcium, případně bisfosfonáty.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 2., aktualizované vydání vydání. Triton, 2015. s. 909. ISBN 9788073878856.
  • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 4.. vydání. Galén, 2011. 1174 s. ISBN 9788072627059.

Reference[edit | edit source]

  1. a b ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 2., aktualizované vydání vydání. Triton, 2015. s. 909. ISBN 9788073878856.