Portál:Kardiologie

From WikiSkripta


Kardiologie.png     Kardiologie

Odkazy
Doporučená literatura
 • MANN, Douglas L, et al. Braunwald´s Heart Disease : A Textbook of Cardiovascular Medicine. 10th Edition vydání. 2015. ISBN 978-0-323-29429-4.
 • STANĚK, Vladimír. Kardiologie v praxi. 1. vydání. Praha : Axonite CZ, 2014. ISBN 978-80-904899-7-4.
 • TÁBORSKÝ, Miloš, et al. Kardiologie I. + II. první vydání. Mladá fronta, 2018. ISBN 9788020449009.
 • KARETOVÁ, Debora a František STANĚK. Angiologie pro praxi :  [postgraduální učebnice]. 2. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. 0 s. ISBN 978-80-7345-001-4.
 • KOLÁŘ, Jiří. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4. vydání. Praha : Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-604-5.


Externí odkazy
 • [1] - stránky České kardiologické společnosti
 • [2] - stránky Evropské kardiologické společnosti
 • [3] - stránky American College of Cardiology
 • [4] - EKG, arytmologie, nahrávky šelestů
 • [5] - fyziologie a patofyziologie KVS onemocnění
 • [6] - farmakoterapie KVS onemocnění
Ischemická choroba srdeční, arteriální hypertenze a srdeční selhání
Nemoci endokardu, myokardu a perikardu, vrozené srdeční vady a chlopenní vady
Arytmologie, urgentní stavy v kardiologii, plicní cirkulace
Angiologie a ostatní kardiovaskulární problematika
Diagnostické, intervenční a farmakoterapeutické možnosti v kardiologii