Portál:Kardiologie

Z WikiSkript

Kardiologie.png     Kardiologie

Doporučená literatura
  • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.
  • TÁBORSKÝ, Miloš, et al. Kardiologie I. + II. první vydání. Mladá fronta, 2018. ISBN 9788020449009.
  • KARETOVÁ, Debora a František STANĚK. Angiologie pro praxi :  [postgraduální učebnice]. 2. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. 0 s. ISBN 978-80-7345-001-4.
  • KOLÁŘ, Jiří. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4. vydání. Praha : Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-604-5.


Procvičování EKG


Externí odkazy

{{{1}}}