Chirurgie perikardu

From WikiSkripta

Chirurgickou léčbou nemocí perikardu se zabývá kardiochirurgie. Mezi základní výkony na perikardu patří:

 • Perikardiocentéza (pericardiocentesis).
 • Vytvoření perikardiálního okna.
 • Perikardektomie.

Perikardiocentéza

Perikardiocentéza

Jedná se o punkci perikardu za účelem evakuace perikardiální tekutiny.

 • V nemocničních podmínkách se provádí pod echokardiografickou kontrolou, což minimalizuje komplikace a umožňuje následné zavedení tenkého drénu.[1]
 • V terénu se perikard punktuje tzv. naslepo.
  • Pacient zaujme polohu v polosedě.
  • Epidurální jehlu zavádíme vlevo od processus xiphoideus pod úhlem cca 45° pod žebra směrem k levé prsní bradavce.
  • Za neustálé aspirace se přibližujeme k srdci.
  • Čekáme na slabé lupnutí signalizující průnik perikardem a následnou aspiraci krve/serózní tekutiny/vzduchu.
  • Po aspiraci krve, malé množství krve vystříkneme a sledujeme, zda-li se sráží. Krev pocházející z perikardiálního prostoru neobsahuje fibrin, a tudíž se nesrazí.
  • Výkon s sebou nese riziko lacerace perikardu a srdce, poranění koronární arterie nebo plíce.
  • Letalita perikardiocentézy naslepo je kolem 20 %.[2]

Vytvoření perikardiálního okna

Jedná se o výkon, během kterého resekujeme perikard a vytvoříme komunikaci s pleurální dutinou (torakoskopicky nebo z anterolaterální torakotomie) nebo s dutinou peritoneální (z krátkého subxiphoidálního řezu). Tento výkon se provádí nejčastěji u pacientů s maligním onemocněním (metastázy do perikardu), kde i po opakovaných punkcích dochází k hromadění tekutiny v perikardiálním prostoru.[1]

Perikardektomie

Perikardiotomie

Jedná se o kompletní odstranění perikardu (z anterolaterální torakotomie nebo střední sternotomie). Indikací k tomuto výkonu je konstriktivní perikarditida, jejíž nejčastější příčinou je tuberkulózní nebo postiradiační perikarditida.[1]

Odkazy

Související články

Reference

 1. a b c VANĚK, Ivan, et al. Kardiovaskulární chirurgie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 236 s. ISBN 8024605236.
 2. VAVRUŠOVÁ, B, P DOČKALOVÁ a J PUDIL. Tupá poranění srdce [online]. ©2006. [cit. 2010-09-20]. <http://www.zachranarivlockari.wz.cz/download/tupe_srdce.pdf>.

Použitá literatura

 • VANĚK, Ivan, et al. Kardiovaskulární chirurgie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 236 s. ISBN 8024605236.