Statinová myopatie

Z WikiSkript

Statiny

Jedním z nejobávanějších nežádoucích účinků statinové léčby je poškození svalové tkáně. Patofyziologický mechanismus tohoto poškození není zcela jasný, uvažuje se o:

  • instabilitě sarkolémy vzniklé snížením obsahu cholesterolu (cholesterol je důležitý stavební prvek sarkolémy);
  • mitochondriálním poškození;
  • přímé myotoxicitě.[1]

Svalové poškození lze klasifikovat do 3 skupin:

  1. myalgie – svalová slabost, ztuhnutí, bolest nebo křeče v klidu nebo při námaze; k elevaci kreatinkinázy (CK) nedochází;
  2. myositida – elevace CK s/bez svalových symptomů;
  3. rhabdomyolýza – svalové symptomy s elevací CK nad 10násobek horní hranice normy.[2]

Riziko statinové myopatie stoupá při kombinaci statinů s léky, jež zvyšují plazmatickou koncentraci statinů. Jedná se o léky, které jsou stejně jako statiny metabolizovány komplexy cytochromu P450 (simvastatin, atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin – cytochrom cyp3A4; fluvastatin – cyp2C9, pravastatin cytochromy metabolizován není).[3] [4]

Při podezření na statinovou myopatii je nezbytné u pacienta vyšetřit funkci štítné žlázy (hypotyreózu) a abúzus alkoholu, laboratorně je nezbytné stanovit hladinu CK a statin na 6 týdnů vysadit (minimálně).[2]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. BEDNAŘÍK, Josef. Toxické a lékové myopatie. Neurológia pre praxi [online]. 2004, roč. -, vol. 3, s. 147, dostupné také z <http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=901&magazine_id=3>. ISSN 1335-9592. 
  2. a b ŠTEFAN, Alušík. Nežádoucí účinky statinů – staří známí i noví hříšníci. Medical Tribune. 2011, roč. -, vol. 21, s. -, ISSN 1214-8911. 
  3. GOLÁŇ, Lubor. Chyby a úskalí terapie statiny. Interní medicína pro praktické lékaře [online]. 2004, roč. -, vol. 1, s. 31-32, dostupné také z <http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2004/01/08.pdf>. 
  4. DOC. MUDR. VLADIMÍR SOŠKA, CSC,. Statiny a jejich lékové interakce [online]. ©2013. [cit. 2015-07-03]. <https://www.tribune.cz/clanek/29871-statiny-a-jejich-lekove-interakce>.