Arytmická bouře

Z WikiSkript

Heslo
maury1.jpg
Opakovaný nástup polymorfních arytmií zaznamenaný na EKG během arytmické bouře

u pacienta s Brugadovým syndromem. Převzato z[1]

Arytmická bouře je definována jako nejméně 3 časově oddělené a hemodynamicky významné paroxysmy komorových tachyarytmií za 24 hodin.[2]

Jedná se o život ohrožující stav, jehož příčinou může být:

u více než 2/3 pacientů se však příčinu objasnit nepodaří.


Kauzální léčba je možná jen v některých případech:

V ostatních případech se ve farmakoterapii využívají

V případě neúčinnosti farmakologické léčby zvažujeme provedení

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Reference

  1. MAURY, P, et al. Electrical Storms in Brugada Syndrome: Review of Pharmacologic and Ablative Therapeutic Options. Indian Pacing Electrophysiol. J. [online]. 2005, roč. 5, vol. 1, s. 25-34, dostupné také z <http://www.ipej.org/0501/maury.htm>. ISSN 0972-6292. 
  2. a b PEICHL, Petr a Josef KAUTZNER. Arytmická bouře – život ohrožující stav. Intervenční a akutní kardiologie [online]. 2009, roč. 7, vol. 8, no. 6, s. 297-301, dostupné také z <http://www.solen.cz/pdfs/kar/2009/06/05.pdf>. ISSN 1803-5302.