Arytmická bouře

From WikiSkripta

Heslo

Arytmická bouře je definována jako nejméně 3 časově oddělené a hemodynamicky významné paroxysmy komorových tachyarytmií za 24 hodin.[1]

Jedná se o život ohrožující stav, jehož příčinou může být:

u více než 2/3 pacientů se však příčinu objasnit nepodaří.


Kauzální léčba je možná jen v některých případech:

V ostatních případech se ve farmakoterapii využívají

V případě neúčinnosti farmakologické léčby zvažujeme provedení

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Reference

  1. a b PEICHL, Petr a Josef KAUTZNER. Arytmická bouře – život ohrožující stav. Intervenční a akutní kardiologie [online]. 2009, roč. 7, vol. 8, no. 6, s. 297-301, dostupné také z <http://www.solen.cz/pdfs/kar/2009/06/05.pdf>. ISSN 1803-5302.