Fibráty

Z WikiSkript

Heslo


Fibráty jsou deriváty kyseliny fibrové. Zvyšují aktivitu lipoproteinové lipázy a blokují lipolýzu intracelulárně. Výsledkem je redukce kolujících VLDL (TAG). Lehce stoupá i množství HDL (pokles TAG uvolní kapacitu HDL pro vazbu esteru cholesterolu). Užívají se pro léčbu hypertriglyceridémie.

Nežádoucí účinky

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří například nauzea, zvracení a kožní vyrážky. Vzácně se může objevit i myopatie (až rhabdomyolýza) a arytmie. Riziko se zvyšuje při současném podání inhibitorů HMG-CoA reduktázy.

Zástupci
  • fenofibrátStátní úřad pro kontrolu léčiv: fenofibrat,
  • klofibrátStátní úřad pro kontrolu léčiv: clofibrat,
  • bezafibrátStátní úřad pro kontrolu léčiv: bezafibrat,
  • gemfibrozilStátní úřad pro kontrolu léčiv: gemfibrozil,
  • ciprofibrátStátní úřad pro kontrolu léčiv: ciprofibrat.


Odkazy

Související články

Zdroj