Blokáda pravého Tawarova raménka

Z WikiSkript


Kompletní BPRT: šíroký QRS komplex, obraz rSR´ve V1, hluboký široký kmit S s pozitivní P vlnou ve V6.
BPRT a AV blok I. stupně
Fyziologické šíření vlny depolarizace
Šíření vlny depolarizace při BPRT

Blokáda pravého Tawarova raménka (BPRT, angl. right bundle branch block, RBBB) je porucha vedení vzruchu myokardem vznikající v důsledku postižení převodního systému srdečního a mající za následek opožděnou depolarizaci (a tudíž činnost) pravé komory.

Typy[upravit | editovat zdroj]

Podle šíře QRS komplexu rozlišujeme 2 typy BPRT:

 1. kompletní BPRT (QRS delší než 0,12 s, blokáda proximální části pravého Tawarova raménka);
 2. inkompletní BPRT (QRS kratší než 0,12 s, blokáda distální části pravého Tawarova raménka).

Normální šíře komplexu QRS je 0,06–0,11 s.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Samotná BPRT je hemodynamicky nevýznamná. Může nám však signalizovat poškození pravého srdce. BPRT se často vyskytuje u:

 • cor pulmonale chronicum (tlakové přetížení pravého srdce);
 • cor pulmonale acutum (embolie a. pulmonalis, tlakové přetížení pravého srdce);
 • defekt septa síní (objemové přetížení pravého srdce);
 • ischemická kardiomyopatie;
 • kardiomyopatie vzniklá v důsledku chlopenní vady;
 • kongenitální nebo idiopatická kardiomyopatie.

EKG obraz blokády pravého Tawarova raménka se může vyskytovat i u zdravých lidí. Jedná se zejména o inkompletní BPRT s normální šíří QRS komplexu u mladých vytrvalostních sportovců (při vytrvalostním sportu dochází k objemové zátěži pravé komory).

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Diagnostika BPRT se opírá o EKG. V případě kompletní BPRT:

 • QRS komplex je rozšířen nad 0,11 s (3 malé čtverečky);
 • ve svodech V1–V2 (pravostranné svody, nad pravou komorou) pozorujeme obraz rSR´, descendentní depresi ST úseku a negativní vlnu T (pro kompletní BPRT je typické, že je vyšší než r);
 • ve svodech V4–V6, I a aVL (levostranné svody, nad levou komorou) nacházíme hluboký a široký kmit S a pozitivní vlnu T.

V případě inkompletní BPRT trvá QRS komplex méně než 0,12 s.

Diferenciální diagnostika[upravit | editovat zdroj]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HAMPTON, John R. EKG stručně, jasně, přehledně. 6. vydání. Grada, 2005. 149 s. ISBN 80-247-0960-0.
 • HOLAJ, Robert. Kardiologický kroužek. III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 2009.
 • VILIKUS, Zdeněk. Interpretace EKG v klidu a při zátěži. Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN; 2010.
 • TABOULED, Peirre. L´ECG de A à Z. 1. vydání. Paris : Maloine, 2010. 304 s. ISBN 978-2-224-03101-5.
 • NEČAS, Emanuel, et al. Patologická fyziologie orgánových systémů : Část I. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0675-0 (soubor).