Eisenmengerův syndrom

Z WikiSkriptEisenmengerův syndrom
Eisenmenger's syndrome
Schématický obraz popisující princip Eisenmengerova syndromu
Schématický obraz popisující princip Eisenmengerova syndromu
Klinický obraz
Diagnostika
Léčba nelze léčit
Klasifikace a odkazy
MeSH ID D004541
MedlinePlus 007317
Medscape 154555


Paličkovité prsty u pacienta s Eisenmengerovým syndromem

Eisenmengerův syndrom je zkratová vada na kterékoli úrovni (aortopulmonální, síňové, komorové) spolu se sekundární plicní hypertenzí. Má za následek změnu původního levo-pravého zkratu na pravo-levý.

 • Plicní hypertenze významná;
 • patogeneze nejasná (zátěž plicního řečiště objemem recirkulující krve);
 • hypertrofie medie, fibrotizace a buněčná infiltrace intimy větví plicnice (plicní cévní choroba);
 • hypertrofie a insuficience pravé komory (nedomykavost trojcípé chlopně).

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • Trikuspidální insuficience (prominentní vlna „a“ na žilním tepu na krku);
 • zvedavý úder pravé komory subxifoidálně;
 • systolický ejekční klik; systolický šelest nad plicnicí s akcentací II. ozvy;
 • EKG: hypertrofie pravé síně s prominencí vlny P ve svodech II, III, aVF;
 • RTG hrudníku: prominence obloučku plicnice;
 • ECHO: přítomnost vrozené srdeční vady, známky plicní hypertenze, následky.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KLENER, P, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.