Refrakterní hypertenze

Z WikiSkript

Nespolupráce pacienta („non-compliance“)

Refrakterní hypertenze (syn. rezistentní hypertenze, RH) je definována jako krevní tlak přesahující hodnoty 140/90 mmHg – a to i přes dostatečně dlouho léčbu trojkombinací antihypertenziv různých tříd, z nichž jedno je diuretikum.

*V současné době se definice refrakterní a rezistentní hypertenze odlišují: rezistentní hypertenze odolává kombinační terapii tří skupin antihypertenziv, z nichž jedno je diuretikum, zatímco refrakterní vzdoruje kombinace dokonce pěti různých skupin antihypertenziv.

  • Refrakterní hypertenze se týká 5–30 % pacientů s hypertenzí.[1]

Rizika[upravit | editovat zdroj]

Pacienti s refrakterní hypertenzi mají ve srovnání s kompenzovanými hypertoniky vyšší riziko:

Příčiny[upravit | editovat zdroj]

Mezi příčiny refrakterní hypertenze řadíme:

  • sekundární hypertenzi (nutno léčit kauzálně);
  • inadekvátní antihypertenzní léčba (nevhodná kombinace antihypertenziv, nevhodné dávkování);
  • přidružené choroby;
  • současné užívání nesteroidních antirevmatik;
  • nespolupráce pacienta (pacient nerespektuje doporučené dávky a/nebo intervaly; odmítá ovlivnit nezdravý životní styl: kouření, alkohol, sůl, pohybovou aktivitu).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • HOLAJ, Robert. Kardiologický kroužek. III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 2009.

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. TOLEDO, Yuan Carlos Yugar a Heitor MORENO. Refractory hypertension: Main causes and clinical management. The International Journal of Atherosclerosis [online]. 2006, roč. 1, vol. 2, s. 162-164, dostupné také z <http://www.docstoc.com/ZiieZ/LoeVZ/KZQOZ/cckPL/docs/75235802/Refractory-hypertension-Main-causes-and-clinical-management>. 

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • WAEBER, B. L'hypertension réfractaire : Hypertension = Refractory hypertension. Médecine hygiène [online]. 2001, roč. 59, no. 2359, s. 1711-1717, dostupné také z <http://www.refdoc.fr/Detailnotice?cpsidt=14070866>. ISSN 0026-6749.