Paradoxní embolie

Z WikiSkript

Paradoxní embolie

Paradoxní embolie je zvláštní typ embolie, při kterém dochází k embolizaci žilního trombu do tepen systémového oběhu cestou pravo-levého srdečního zkratu. Často na tento typ embolizace myslí neurologové u pacientů s otevřeným foramen ovale (a aneuryzmatem síně), kteří prodělali tzv. kryptogenní cévní mozkovou příhodu (TIA).[1]

V drtivé většině případů embolizují tromby pocházející z žil dolních končetin nebo z pravého srdce do plic. Velmi vzácně se tyto tromby mohou dostat do systémového oběhu. K tomu, aby takovýto stav nastal, musí být splněny dvě podmínky:

  1. musí existovat komunikace mezi pravou a levou síní (defekt septa síní, foramen ovale patens);
  2. tlak v pravé síni musí převýšit tlak v síni levé (za normálních okolností je tlak v levé síni vyšší → tlakový gradient tedy směřuje z levé síně do pravé. K tomu, aby krev proudila opačným směrem, je zapotřebí zvýšení tlaku v pravé síni a obrácení tlakového gradientu, k čemuž by mohlo dojít např. při současné embolizaci do plic).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. RIEDEL, Martin. Paradoxní embolie a kryptogenní cévní mozková příhoda. Interv Akut Kardiol. 2003, roč. 1, vol. 2, s. 82-85, ISSN 1803-5256. 

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů I. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 760 s. ISBN 80-246-0675-5.