Plicní embolie (EKG)

Z WikiSkript

Plicní embolii nelze diagnostikovat ani vyloučit pouze na základě EKG, protože se jedná pouze o nespecifické změny. Pozitivní nález na EKG diagnózu silně podporuje. Negativní nález na EKG diagnózu v žádném případě nevylučuje. Díky EKG lze také odlišit stavy s podobnou symptomatikou – infarkt myokardu a perikarditidu.

U pacienta s plicní embolií lze na EKG pozorovat:

 1. obraz SIQIIITIII:
  1. kmit S ve svodě I;
  2. kmit Q ve svodě III;
  3. negativní kmit T ve svodě III;
 2. sinusovou tachykardii;
 3. přetížení pravého srdce;
  1. deviace srdeční osy doprava;
  2. dilatace pravé síně;
  3. blokáda pravého Tawarova raménka.
Typický SIQIIITIII obraz u pacienta s plicní embolií

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • TABOULED, Peirre. L´ECG de A à Z. 1. vydání. Paris : Maloine, 2010. 304 s. ISBN 978-2-224-03101-5.
 • HOLAJ, Robert. Kardiologický kroužek. III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 2009.
 • VILIKUS, Zdeněk. Interpretace EKG v klidu a při zátěži. Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN; 2010.
 • KOVÁRNÍK, Tomáš. Plicní embolie. Seminář z kardiologie. II. interní klinika VFN a 1. LF UK, 2011.
 • ASCHERMANN, Michael, et al. Kardiologie. 1. vydání. Galén, 2004. s. 1183-1185. ISBN 80-7262-290-0.