Foramen ovale patens

From WikiSkripta

Heslo
Vývoj septa a foramen ovale

Foramen ovale patens (foramen ovale apertum) je otvor v mezisíňovém septu přetrvávající postnatálně. Obvykle se foramen ovale uzavírá a srůstá se septem do jednoho roku věku splynutím vývojově přítomných chlopní. Mírnou formu vady má až čtvrtina zdravých dospělých, z funkčního hlediska se díky normálním hemodynamickým poměrů vůbec nemusí projevit, jelikož nepřirostlá chlopeň uzavírá septum mechanicky (foramen ovale persistens). Problém nastává při zvýšení tlaku v pravé síni a při výraznějších vadách, jako je právě trvale otevřený foramen ovale patens. V těchto případech dochází k nežádoucím zkratovým projevům i případné paradoxní embolii.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin, et al. Velký lékařský slovník. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. ISBN 978-80-7345-130-1.