Amplatzerův okluder

From WikiSkripta

Heslo

Amplatzerův okluder se používá pro terapii defektů srdečních sept. Okluder je dvojitý kovový "košíček" tvaru cívky, zavádí se nejčastěji miniinvazivně pod skiaskopickou kontrolou pomocí speciálního katetru, který při defektu septa síní či foramen ovale patens uzavírá mezisíňové septum a řeší tak vzniklý levopravý zkrat.

Typ okluderu pro defekt septa komor

Okluder se katetrizačně zavede přes pravou síň skrze defekt do levé síně, kde se rozvine jeho distální ploška, ta se poté přitiskne k septu zleva. Podobně se následně rozvine druhá ploška v pravé síni, a tak ve výsledku okluder obepíná mezisíňové septum z obou stran a vyplňuje defekt. "Amplatzer" je vyroben ze slitiny niklu a titanu, není paramagnetický (nevadí mu MRI vyšetření). Ve výsledku vypadá jako dva disky spojené úzkým krčkem, levý o něco větší. Proudící krev se v něm po chvíli vysráží a zaplní prostor, časem přes okluder přeroste epitel, defekt je tak zcela zacelen.


Další typy Amplatzerových okluderů se používají např. pro řešení vrozených i získaných defektů septa komor, arteriovenózních píštělí, ductus arteriosus a dalších defektů. Použití Amplatzerova okluderu je bezpečné a efektivní řešení, které ve velkém množství nahrazuje kardiochirurgický výkon.

Amplatzerův okluder – schéma zavádění
Odkazy

Související články

Zdroje