Léčba chronického srdečního selhání

Z WikiSkript

Při chronickém srdečním selhání není srdce schopno přečerpávat takové množství krve, které je nutné k normální funkci tkání.

Léčiva, která se podávají při chronickém srdečním selhání se dělí na dvě základní skupiny:

Látky snižující nároky na myokard

 • inhibitory ACE,
 • blokátory AT1-receptorů,
 • ostatní vazodilatancia,
 • antagonisté adrenergních beta-receptorů (tzv. beta blokátory),
 • diuretika.

Látky s pozitivně inotropním účinkem

 • srdeční glykosidy,
 • ostatní pozitivně inotropní látky.


Látky snižující nároky na myokard[upravit | editovat zdroj]

Inhibitory ACE[upravit | editovat zdroj]

 • Inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin. Mechanismus účinku spočívá v poklesu koncentrace cirkulujícího angiotenzinu II, což vede ke snížené degradaci bradykininu, jenž stimuluje vazodilatační NO syntasu.
 • Současné tlumení sympatického nervového systému - využití i při léčbě arteriální hypertenze.
 • Dochází ke zvýšení srdečního výdeje, což zlepšuje perfúzi orgánů.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

Těhotenství, hyperkalémie, bilaterální stenóza renálních tepen, angioneurotický edém.

Nežádoucí účinky[upravit | editovat zdroj]

Dráždivý kašel, kožní vyrážky, angioneurotický edém.

Zástupci[upravit | editovat zdroj]

Enalapril, kaptopril, perindopril, ramipril.


Blokátory AT1-receptorů[upravit | editovat zdroj]

 • Antagonizují působení angiotenzinu na receptorech AT1 (rozdíl oproti inhibitorům ACE je v tom, že nevedou ke zpomalenému odbourávání bradykininu).
 • Doporučovány jsou při nesnášenlivosti inhibitorů ACE.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

Těhotenství, hyperkalemie, bilaterální stenóza renálních tepen.

Zástupci[upravit | editovat zdroj]

Losartan, valsartan, telmisartan, candesartan.


Ostatní vazodilatancia[upravit | editovat zdroj]

 • Široká skupina látek, jejichž mechanismus i místo působení se liší.
 • Dělíme je na vazodilatancia arteriální, venózní a s kombinovaným účinkem (na arterie i vény).

Zástupci[upravit | editovat zdroj]

Dihydralazin, nitroprusid.


Beta blokátory[upravit | editovat zdroj]

 • Utlumují sympatoadrenální systém, snižují srdeční frekvenci a prodlužují diastolu.
 • Používají se u stabilizovaných pacientů.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

Výraznější bradykardie, poruchy AV převodu, hypotenze, bronchiální astma.

Zástupci[upravit | editovat zdroj]

Metoprolol sukcinát, karvedilol, bisoprolol, nebivolol.


Diuretika[upravit | editovat zdroj]

 • Použití jen při projevech městnání (v malém či velkém oběhu).
 • Indikovány zejména u mírného a středního stupně srdečního selhání - dochází k vyplavování otoků.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

Pacienti bez otoků, oběhového přetížení a dušnosti.

Nežádoucí účinky[upravit | editovat zdroj]

Hypokalémie (pouze u kličkových a thiazidových diuretik).

Zástupci[upravit | editovat zdroj]

 • kličková - furosemid,
 • thiazidová - hydrochlorthiazid,
 • inhibitory aldosteronových receptorů - spironolakton.


Látky s pozitivně inotropním účinkem[upravit | editovat zdroj]

Srdeční glykosidy[upravit | editovat zdroj]

 • Jedná se o kardiotonika, což jsou látky, které zvyšují kontrakci myokardu.
 • Navozují iontové změny, které jsou způsobeny inhibicí Na+/K+-ATPázy v kardiomyocytech.
 • Zmírňují symptomy, ale nezlepšují prognózu onemocnění.

Nežádoucí účinky[upravit | editovat zdroj]

Jsou poměrně časté - nechutenství, nauzea, bradykardie atd.

Zástupci[upravit | editovat zdroj]

Digoxin.


Ostatní pozitivně inotropní látky[upravit | editovat zdroj]

 • Jedná se o léčiva podávaná krátkodobě u akutních stavů (dlouhodobé užívání má negativní efekt).
 • Indikace u akutní srdečního selhání či exacerbace chronického.


Sympatomimetika[upravit | editovat zdroj]

Zástupci[upravit | editovat zdroj]

Dopamin, dobutamin.


Inhibitory fosfodiesterazy III[upravit | editovat zdroj]

 • Aplikace i.v. zejména při akutním srdečním selhání.
Zástupci[upravit | editovat zdroj]

Amrinon, milrinon.


Kalciové senzibilizátory[upravit | editovat zdroj]

 • Zvyšují citlivost troponinu C ke kalciu.
 • Používají se jako doplňková léčba u akutně dekompenzovaného chronického srdečního selhání.
Zástupci[upravit | editovat zdroj]

Levosimendan.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 672 s. ISBN 978-80-7262-373-0.
 • PERLÍK, František. Základy farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-759-2.