Fosfodiesterasa III

Z WikiSkript

Heslo
Role fosfodiesterázy při rozkladu cAMP a cGMP, PK-A − proteinkináza A, PK-G − proteinkináza G


Jedná se o enzym, který je lokalizovaný zejména v myokardu a hladkých svalech. Jeho funkcí je rozklad cAMP.


Odkazy

Použitá literatura

  • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 672 s. ISBN 978-80-7262-373-0.