cAMP (biochemie)

Z WikiSkript

Heslo
Cyklický adenosinmonofosfát

Vznik

Vzniká z ATP účinkem adenylátcyklázy.

Význam

cAMP (cyklický 3´,5´-adenosinmonofosfát) slouží jako jeden z druhých poslů v buněčné signalizaci. Důležitý je jeho aktivační účinek na enzym proteinkinázu A.

Zánik

cAMP zaniká působením enzymu fosfodiesterázy. Tento enzym hydrolyzuje jeho fosfodiesterovou vazbu a tím ho mění na fyziologicky neúčinnou formu adenosin-5´-monofosfát (AMP).

Jde o jeden ze způsobů regulace přenosu informací prostřednictvím regulace koncentrací druhých poslů (second messengers) v cytoplazmě.

Odkazy

Související články

Zdroje

  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. Praha : Grada, 2004. 435 s. ISBN 80-247-0630-X.