Coombsův šelest

Z WikiSkript

Heslo

Coombsův šelest je středně diastolický šelest způsobený zúžením mitrálního ústí ztluštělými oteklými cípy mitrální chlopně, šelest potvrzuje mitrální valvulitidu [1].

Slyšíme jej u pacientů s akutní revmatickou horečkou, a to nejlépe v oblasti srdečního hrotu. Na rozdíl od šelestu při revmatické mitrální stenóze zde chybí otevírací zvuk (opening snap).

Po vyléčení vyvolávající příčiny šelest vymizí.

Odkazy

Související články

Reference

  1. RIEDEL, Martin. Revmatická horečka. Kardiologická revue [online]. 2003, vol. 3, s. 170, dostupné také z <https://www.prolekare.cz/specialist-agreement>. 

Použitá literatura

  • O'ROURKE, Robert A a Richard A WALSH. Kardiologie : Hurstův manuál pro praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. 800 s. s. 20. ISBN 978-80-247-3175-9.
  • Healio: Medical News, Journals, and Free CME. Learn the Heart : Carey Coombs murmur [online]. Healio, [cit. 2016-02-13]. <https://www.healio.com/>.