Pravostranná srdeční katetrizace

Z WikiSkript
Schéma zavedení Swanova-Ganzova katétru
 • Provedení: katétr zavádíme cestou vena jugularis, vena subclavia nebo vena femoralis → přes vena cava superior / vena cava inferior → pravá síň, pravá komora, plicnice, periferní větve plicnice,
 • nejčastěji se používá Swanův-Ganzův plovoucí katétr – lze zavádět jen za monitorace tlaků, ukončen nafukovacím balónkem pro snazší průnik srdečními oddíly + zaklínění v periferní větvi plicnice.

Měření tlaků[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Pomocí pravostranné srdeční katetrizace můžeme invazivně měřit srdeční tlaky v pravém srdci,
 • tlak v zaklínění – jestliže katétr zaklíníme do periferní větve plicnice; odpovídá tlaku v levé síni,
 • změření tlaků v pravé komoře, plicnici, tlaku v zaklínění → diagnostika plicní hypertenze, posouzení levostranné srdeční selhání, odlišení akutní plicní embolie (↑ tlak v plicnici + normální v zaklínění) + akutní srdeční selhání (↑ tlak v plicnici i v zaklínění).

Měření minutového srdečního výdeje (cardiac output, CO)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Objem krve vypuzený srdcem do oběhu za 1 minutu,
 • norma: 4–8 l/min,
 • srdeční index: 2,5–4,5 l/min/m2 tělesného povrchu,
 • měření minutového srdečního výdeje:

Termodiluce[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Při zavedeném plovoucím Swanově-Ganzově katétru, na jehož konci je termistor,
 • proximálním otvorem v katétru se vstřikuje 10ml fyziolog. roztoku o pokojové teplotě (cca 18–22 °C),
 • distální termistor znázorní křivku, která je výsledkem změny teploty okolní krve v čase,
 • minutový objem menší → aplikovaný roztok proteče kolem termistoru pomaleji → teplotní rozdíl menší + plocha pod křivkou větší.

Diluční metoda barvivovým indikátorem[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Stanovení objemu tekutiny podle koncentrace indikátoru (obvykle v periferní tepně), jehož známé množství bylo v tekutině rozpuštěno.

Fickův princip[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Objem krve, který proteče plícemi za minutu = minutový srdeční výdej,
 • hodnota dána: (spotřebou kyslíku pacientem/min) / (obsah kyslíku v arteriální krvi – obsah kyslíku ve smíšené žilní krvi)
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Fickův zákon.
.

Měření cévních rezistencí[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Cévní rezistence vychází z Ohmova zákona: poměr tlakového gradientu + průtoku (\R = \frac{P}{Q}).

Plicní cévní (vaskulární) rezistence (PVR)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Norma: 20–130 dyn/s/cm-5,
 • PVR = \frac{TPG}{MSV} = PAP - \frac{PLS}{MSV} ,
(TPG: transpulmonální gradient; MSV: minutový srdeční výdej; PAP: střední tlak v plicnici; PLS: střední tlak v levé síni, resp. tlak v zaklínění),

Periferní (systémová) vaskulární rezistence (SVR)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Norma: 700–1600 dyn/s/cm-5,
 • SVR = \frac{PAO - PPS}{MSV} ,
(PAO: střední tlak v aortě; PPS: střední tlak v pravé síni; MSV: minutový srdeční výdej),

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • DÍTĚ, P., et al. Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.