Centrální žilní tlak

Z WikiSkript


Pacient s městnavým srdečním selháním s mimořádně zvýšeným CVP – šipka ukazuje na venu jugularis externu, avšak CVP se měří ve vena jug. interna

Centrální žilní tlak je tlak krve ve velkých žilách v blízkosti jejich vstupu do pravé síně. Průměrná hodnota CŽT je 4,5 mmHg, mírně však kolísá v závislosti na dechovém a srdečním cyklu. Z diagnostického hlediska nás hodnota CŽT informuje o úrovni hydratace a velikosti žilního návratu.

Určení CŽT[upravit | editovat zdroj]

Orientačně určíme CŽT podle žilní náplně vv. jugulares. U ležícího pacienta s podloženou hlavou zjistíme na krku místo, kam dosahuje náplň vv. jugulares, nad ním jsou žíly zkolabovány. V tomto místě je žilní tlak snížen vlivem gravitace a je roven nule. Centrální žilní tlak je stejně veliký jako hydrostatický tlak sloupce krve, jehož výška je rovna vertikální vzdálenosti místa, kde vv. jugulares kolabují, od mitrální chlopně. V tomto místě není centrální žilní tlak ovlivněn změnami polohy těla o více než 1 mmHg a toto místo se nazývá referenční místo pro měření centrálního žilního tlaku.

Invazivně pomocí centrálního žilního katétru. Ten je zaváděn přes v. subclaviu, nebo v. jugularis internu pro měření tlaku v horní duté žíle. Pro měření CŽT v dolní duté žíle zavádíme přes v. femoralis.

Hodnocení[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • MAREŠOVÁ, Dana a Miloš LANGMEIER, et al. Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie. 3. vydání. Praha : Galén, 2003. 175 s. ISBN 807262234X.
  • UVÍZL, Radovan. Vyšetřovací metoda: Klinické měření a hodnocení centrálního žilního tlaku [online]. [cit. 2016-06-29]. <http://pfyziol.upol.cz/,>.