Dilatační kardiomyopatie (pediatrie)

Z WikiSkript

Pacienti s dilatační kardiomyopatií mohou být v šokovém stavu.

 • Myokarditida je jedna z nejběžnějších příčin dilatační kardiomyopatie u dříve zdravých dětí.

Klinické projevy myokarditidy jsou mnohotvárné.

 • V popředí může být
  • myokardiální dysfunkce,
  • dysrytmie
  • nebo mohou být i klinicky "němé" případy.

Nejčastějšími symptomy jsou

nejčastější život ohrožující dysrytmie jsou

 • supraventrikulární a
 • ventrikulární tachykardie.

Vzácněji se můžeme setkat s poruchami vedení rytmu – AV bloky,

 • které vedou k bradykardii a hypotenzi a jsou rovněž nesmírně závažné.

Přístup k pacientovi s myokarditidou nebo jinou formou dilatační kardiomyopatie je stejný jako u pacientů v kardiogenním šoku, ale odpověď na tradiční inotropní terapii nemusí být dostatečná. Navíc infúze katecholaminů v těchto případech může vést k rozvoji závažných dysrytmií.

 • Při stanovené diagnóze myokarditidy je doporučena
  • terapie kortikoidy nebo lépe HDIVIG v celkové dávce 2 g/kg (1 g/kg/den po dobu 2 dní).
   • Tyto léky mohou modulovat zánětlivou odpověď.
 • Jako léčbou poslední volby (rescue therapy) je ECMO.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Šok. (upraveno)

Související články[upravit | editovat zdroj]