Extrakorporální membránová oxygenace

From WikiSkripta

(Redirected from ECMO)

Veno-arteriální ECMO u novorozence – poloha kanyl
ECMO schéma extrakorporální oxygenace


Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je metoda využívaná v intenzivní medicíně, která umožňuje dočasně nahradit funkci plic a srdce. Jedná se o systém podobný mimotělnímu oběhu, kdy pomocí jednoho katetru je ze žilního systému odebírána krev, která je následně hnána přes oxygenátor a pumpována zpět do těla do žilního nebo arteriálního systému cestou druhého katetru. Podle toho rozlišujeme ECMO venovenózní nebo venoarteriální, kdy působí zároveň i jako srdeční podpora.

Na poli kardiologie se ECMO používá např. u pacientů s AIM, arytmickou bouří či plicní embolií. V intenzivní medicíně se ECMO použivá při ARDS a poruchách ventilace (např. při pandemii chřipky H1N1).

Metoda poskytuje čas k řešení daného problému.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KOVÁRNÍK, Tomáš: Plicní embolie. Seminář z kardiologie. 2011. II. interní klinika VFN a 1. LF UK.
  • WIKIPEDIA,. ECMO [online]. [cit. 2011-02-25]. <https://fr.wikipedia.org/wiki/ECMO>.


Odkazy k tématu[edit | edit source]