Stabilní angina pectoris

Z WikiSkript


Stabilní AP je jedna z forem chronické ICHS. Jedná se o opakované, krátkodobé, reverzibilní ischemie myokardu způsobené stenózou (aterosklerotický plát zužuje lumen o více než 60–70 %) přívodných tepen. Vzniká při zátěži, kdy jsou metabolické nároky na kyslík vyšší než v klidu. Po ukončení fyzické aktivity (nebo podání nitroglycerinu) bolest odeznívá.

Projevy[upravit | editovat zdroj]

 • Retrosternální bolest při námaze – typicky svíravá, plošná, tlaková, může se propagovat do levého ramene.
 • Atypické bolesti – bolest v zádech, čelisti, krku, rameni atd.
 • dušnost.
Možnosti propagace bolesti při AP.
Stenóza koronární arterie.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Zásadní je podrobná anamnéza, charakter bolesti ve spojitosti s fyzickou aktivitou. Je nutné brát v potaz rizikové faktory aterosklerózy. Nezastupitelnou úlohu v diagnostice stabilní AP mají zátěžové testy EKG, echokardiografie, perfuzní scintigrafie.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Po stanovení diagnózy stabilní AP je možná buď léčba farmakologická, nebo invazivní. Je také žádoucí dodržovat režimová opatření a kompenzace přidružených komorbidit (hypertenze, DM).

Farmakologická léčba[upravit | editovat zdroj]

Léky zlepšující prognózu – ASA, betablokátory, ACEI, statiny

 • Antiagregační terapie (ASA) – k prevenci trombů na aterosklerotických plátech. U nemocných s těžkou aterosklerózou koronárních tepen nebo po implantaci stentu se podává duální antiagregační terapie (ASA + clopidogrel).
 • Betablokátory – snižují riziko AIM, antianginózní účinek snížením spotřeby kyslíku (snižují srdeční frekvenci).
 • Statiny – prevence progresu aterosklerózy.
Schéma koronární angiografie.


CAVE!!! Betablokátory se nesmí vysazovat náhle. Došlo by ke zvýšení spotřeby kyslíku v myokardu. V tomto případě hrozí riziko akutního koronárního syndromu!


Léky symptomatické – blokátory kalciových kanálů, ivabradin, trimetazidin

 • Nitráty – mají silný vazodilatační účinek. Snižují preload i afterload a tím je nižší nárok na myokard. Při záchvatu se podávají sublingválně. Preventivně se podávají perorálně.
 • Blokátory kalciových kanálůvazodilatancia - snižují kontraktilitu myokardu.
 • Ivabradin – přímé ovlivnění SA uzlu (snižuje srdeční frekvenci).
 • Trimetazidin – snižuje nároky na myokard.

Invazivní léčba[upravit | editovat zdroj]

 • Koronarografie – pro zobrazení závažnosti stenóz.
 • PCI
 • Kardiochirurgie – bypass
 • V ojedinělých případech se při nemožnosti provedení revaskularizace může provést hrudní sympatektomie.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]