Perfuzní scintigrafie myokardu

Z WikiSkript
Nekróza myokardu v antero-apikální části. Nekróza je označena v žlutou tečkou.

Tato metoda sleduje akumulaci radiofarmaka ve tkáni, která je tím vyšší, čím lépe je sledovaná oblast prokrvená. Zaměřujeme se především na svalovinu levé komory. Je nejčastějším kardiologickým vyšetřením v oblasti nukleární medicíny.

Vyšetření lze provést v klidu i při zátěži, jak fyzické, tak farmakologické (vazodilatancia, sympatomimetika). Ke sledování a vyhodnocení výsledku se používá častěji SPECT, planární scintigrafie je také možná, i když má menší prostorovou přesnost.

Indikace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Ke sledování rozsahu průtoku krve myokardem jsou nejčastěji indikováni pacienti s podezřením na akutní koronární syndrom a chronickou ischemickou chorobu srdeční.

Perfuzní scintigrafie myokardu se významně podílí na sestavení prognózy a další sledování stavu myokardu při a po léčbě.

Radiofarmaka[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Využívají se radiofarmaka s velkou afinitou ke strukturám myokardu.

99mTc-MIBI (methoxyisobutylisonitril) se váže se na mitochondrie, kterých je v myokardu velmi mnoho.

201thalium − kationt, velmi podobný draslíku, lze sledovat jednak jeho první průchod, jednak (po 24 hodinách) celkovou distribuci draslíku (resp. funkční Na/K-ATPázy) v myokardu. Ischemické oblast vykazují pomalejší vychytávání (pomalý wash-in) a déle si udržují nastřádané radiofarmakum (pomalý wash-out).

Provedení a výstup[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Po podání radiofarmaka sledujeme jeho akumulaci v srdci. K tomu lze použít tzv. hradlovanou (gated) scintigrafii, která spolupracuje s EKG, záznam probíhá stejně jako u hradlované ventrikulografie (viz Radionuklidová vyšetření srdce). Stejně lze provádět i EKG gated SPECT, která má lepší výpovědní hodnotu.

Z EKG gated SPECT můžeme získat jednotlivé řezy srdcem ve třech rovinách a 3D rekonstrukci. Tento výstup je výborný pro sledování uložení léze v prostoru. Polární mapy skládají 3D obraz do dvourozměrného „půdorysu“ myokardem, jako bychom se dívali na srdce od apexu. Tomuto výstupu se někdy říká bull's eye. Nekróza se pak projeví výpadkem v určité části kruhu. Toto zobrazení se většinou doplňuje náznakem průběhu koronárních tepen a tím se zjišťuje, v povodí které tepny došlo k ischemii.

Ve spolupráci s výpočetní technikou lze vypočítat aktivitu radiofarmaka v krvi a tím přibližně určit objem protékající krve jednotlivými částmi. Lze také objektivně porovnávat výsledky v klidu a při zátěži.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL, et al. Nukleární medicína. 1. vydání. vydavatel, 2007. 185 s. ISBN 978-80-903584-9-2.