Doporučený postup vyšetření při podezření na akutní infarkt myokardu

Z WikiSkript

Změny srdečních troponinů a CK-MB u akutního infarktu myokardu

Pro diagnózu akutního koronárního syndromu se doporučuje opakované stanovení dvou laboratorních ukazatelů – rychlého a definitivního.

V časné fázi po vzniku akutního koronárního syndromu má nejvyšší diagnostickou citlivost myoglobin„rychlý ukazatel“.

  • Je časným, ale nespecifickým markerem, který při bolesti na hrudi a chybějícím nebo nejasném nálezu na EKG odliší pacienty bez akutního infarktu myokardu a pacienty s pravděpodobnou diagnózou akutního infarktu myokardu.
  • U myoglobinu se hodnotí především negativní (nezvýšená) hladina, která vyloučí akutní infarkt myokardu.
  • Konečná diagnóza AIM musí být potvrzena druhým markerem.

Troponiny jsou definitivním ukazatelem poškození myokardu.

 • Umožňují velmi citlivý a specifický průkaz nekrózy myokardu – i mikroskopické.

Výhod stanovení troponinů při diagnostice AIM je několik:

 • vysoká specifita pro myokard;
 • téměř nedetekovatelné hladiny u zdravých jedinců;
 • mnohonásobné zvýšení koncentrací u akutního infarktu myokardu;
 • vysoká citlivost umožňuje odhalit i minimální poškození myokardu;
 • dlouhodobější přetrvávání zvýšených hodnot může posloužit i pro pozdní diagnostiku IM;
 • jediný parametr, který je možno stanovit i v hemolytickém vzorku.

Zvýšené hladiny srdečních troponinů odrážejí poškození myokardu, které však kromě AIM může být způsobeno i jinými příčinami jako je např. zánět (myokarditidy), plicní embolie nebo kardiochirurgický výkon.

Stanovení CK-MB mass je přijatelné pouze v situaci, kdy není k dispozici vyšetření troponinů.

 • Kromě toho se CK, CK-MB a/nebo CK-MB mass stanovují pro posouzení velikosti ischemického ložiska.
Doporučený časový plán krevních odběrů na stanovení kardiálních markerů při podezření na akutní infarkt myokardu[1]
Ukazatel Odběr
v době přijetí pacienta za 4 hodiny po přijetí za 8 hodin po přijetí za 12 hodin po přijetí
Časný (myoglobin) ano ano (ano)
Definitivní (srdeční troponin T nebo I) ano ano ano ano

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. Panteghini M.: Recommendations on use of biochemical markers in acute coronary syndrome: IFCC proposals. eJIFCC 13, 2.