Zátěžové vyšetření kardiovaskulárního systému

From WikiSkripta

Snímání EKG, měření krevního tlaku a sledování obtíží pacienta během zátěže a poté v zotavovací fázi po přerušení námahy.

Vyšetření se provádí hlavně v rámci diagnostiky ischemické choroby srdeční, při zjišťování poruch rytmu při zátěži a při objektivizaci potíží, které se objevují při námaze.

Zátěžové echo rozšiřuje výše uvedené o zobrazení hybnosti levé komory srdeční během zátěže.[1]

Velmi vysokou diagnostickou a prognostickou hodnotu má zátěžová perfuzní scintigrafie myokardu.

Formy zátěže[edit | edit source]

Vyšetřovací metody[edit | edit source]

Zátěžová elektrokardiografie[edit | edit source]

 • k určení výkonnosti pacienta, k povolení tělesné zátěže, ke kontrole léčby nebo z důvodů prognostických a diagnostických
 • nejjednodušší metoda
 • snímání EKG je součástí jiných složitějších zátěžových testů
 • pacient je vyšetřován v dopoledních hodinách, 2 hodiny po jídle, při okolní teplotě 18–20 °C
 • provádí se na bicyklovém ergometru nebo pohyblivém páse
 • KONEČNÉ BODY = příčina ukončení testu,
  • fyziologické = dosažení maximální nebo submaximální SF,
  • patologické:
   • subjektivní = bolest, dušnost, únava…,
   • objektivní = pokles TK, arytmie.
 • Určuje se:
  • pracovní tolerance = nejvyšší dokončená zátěž,
  • pracovní kapacita = zátěž dokončená bez vzniku známek ischemie.
U zdravých se neliší.
 • Obtíže hodnotíme Borgovou stupnicí:
7 = dosažení anaerobního prahu
+++ neinvazivní, snadno opakovatelný
--- výsledek nelze aplikovat na běžný život (stres, strava…)

Zátěžová echokardiografie[edit | edit source]

Vyšetřuje se transthorakálně nebo transesofageálně. Jako zátěž používáme farmaka, bicyklový ergometr, pohyblivý pás nebo kardiostimulaci.

Perfuzní scintigrafie[edit | edit source]

Umožňuje vizualizovat změnu perfuze levé komory. Je dnes již jednou z nejčastěji používaných neiinvazivních vyšetřovacích metod v kardiologii.

Formy zátěže - detaily[edit | edit source]

Bicykloergometrie[edit | edit source]

 • Během 2–4 zátěžových stupňů dosáhneme maximální srdeční frekvence (SF) = 220 - věk, nebo submaximální SF = 200 - věk,
 • registrujeme SF, TK a EKG vleže, vsedě, při hyperventilaci a v přestávce mezi stupni,
 • při šlapání se neuplatňuje vlastní hmotnost,
 • celková spotřeba O2 závisí na velikosti zátěže,
 • stupně se volí po 0,5 W kg−1 hmotnosti po 2–4 min.

Pohyblivý pás[edit | edit source]

 • Chůze nebo běh,
 • celková spotřeba závisí na zdatnosti pacienta,
 • zátěž dána rychlostí pohybu pásu.

Dipyridamolový test[edit | edit source]

 • Dipyridamol zabraňuje odbourání adenosinu,
 • podání – 0,56 mg. kg−1 hmotnosti po 4 min, poté 0,28 mg po 2 min + zobrazovací metody nebo EKG,
 • dráždí se adenosinové receptory → zvýšení koronárního průtoku při stenóze → bolest + změna na echokardiografu,
 • ischemii zrušíme aminofylinem,
 • kontraindikace – bronchiální astma.

Dobutaminový test[edit | edit source]

 • Dobutamin – stimulace β-receptorů → zvýšení srdeční frekvence + spotřeby O2 → ischemie + bolest,
 • podání – zvyšující se dávky od 5 μg. kg−1. min−1 po 3 min do dosažení 85 % max. SF,
 • může vzniknout vazodepresorický reflex = hypotenze, bradykardie,
 • použití – posouzení myokardu v klidu,
 • test v nižších dobut. dávkách k posouzení klidově dysfunkčního myokardu.

Zátěž kardiostimulací[edit | edit source]

 • Odpadá vliv sympatiku, ale ischemii můžeme rychle navodit a zrušit + minimum rušivých vlivů (pohyb, pocení, etc.),
 • elektroda do jícnu a po 3 min zvyšujeme počet impulzů od 90/min−1,
 • pro zjištění poruchy segmentární hybnosti, ne tolerance zátěže, protože nestoupá TK ani stažlivost.

Další testy[edit | edit source]

Psychický zátěžový test[edit | edit source]

 • Např. odečítání dvojciferného čísla od trojciferného …

Chladový test[edit | edit source]

 • K vyvolání koronárních spasmů + hyperventilace.

Zdroje:[edit | edit source]

 • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 2., aktualizované vydání vydání. Triton, 2015. s. 49, s. 80. ISBN 9788073878856.