Maligní hypertenze

From WikiSkripta

Heslo

Stav těžké hypertenze (diastolický tlak obvykle nad 140 mmHg)[1] s vaskulárním postižením, které se manifestuje mj. retinálními hemoragiemi, edémem papily, event. encefalopatií a poškozením ledvin.

Odkazy

Související články

Reference

  1. MANCIA, Giuseppe, et al. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension. European heart journal, 2007, 28.12: 1462-1536.

Použitá literatura

  • HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně :  praktická příručka pro lékaře a studenty. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2612-0.
  • JANOTA, Tomáš a Jiří WIDIMSKÝ. Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy – současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy. Intervenční a akutní kardiologie [online]. 2010, roč. 9, vol. 4, s. 199, dostupné také z <http://www.iakardiologie.cz/pdfs/kar/2010/04/07.pdf>. ISSN 1803-5302.