Vliv jedů na srdeční rytmus

Z WikiSkript

Kardiotoxické látky, tj. látky jedovaté pro srdce, jsou všechny látky, které interferují s jeho správnou funkcí.

Kardiovaskulární systém je místem specifického působení některých alkaloidů a tzv. srdečních glykosidů jako digitalis (viz Vliv léků na srdeční rytmus) či andromedotoxin, který je obsažen například v azalkách a rododendronech a z nich se s nektarem sbíraným včelami dostává až do jejich medu, který se tak stává jedovatý. Kardiotoxický účinek mají také mnohé peptidové toxiny hadů, např. kardiotoxin z kobřího jedu, kardiotoxiny mořských sasanek, toxické peptidy homolic a podobně. Jako kardiotoxiny fungují všechny látky, které narušují srdeční rytmus nebo nějakým způsobem zasahují do elektrické aktivity srdce.

Kardiotoxický účinek vykazuje také řada léků, jako například chemoterapeutikum 5-fluorouracil (pyrimidinový analog), antracyklinová antibiotika, fenfluramin apod. Mezi další „srdeční jedy“ patří například rtuť či kokain.

Andromedotoxin (Grayanotoxin)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jde o toxin (polyhydroxylovaný cyklický diterpen) nalézaný v rododendronech a dalších rostlinách z čeledi Ericaceae. Váže se na sodíkové kanály buněčných membrán a brání inaktivaci vzrušivých buněk a nechává je depolarizované[1]. Počáteční symptomy otravy jsou hypotenze a sinusová bradykardie. Ve vyšších koncentracích způsobuje rovněž bradykardii, komorovou tachykardii a Wolff-Parkinson-Whiteův syndrom. K terapii je možno použít atropin či vazopresory.

Antracyklin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Antracyklinová kardiotoxicita je pro toto chemoterapeutikum charakteristická. Může být způsobena několika faktory – interferencí s ryanodinovými receptory sarkoplasmatického retikula kardiomyocytů, tvorbou volných radikálů nebo vznikem metabolických produktů anthracyklinu v srdci. Kardiotoxicita se projevuje změnami na EKG a arytmiemi či kardiomyopatií vedoucí k městnavému srdečnímu selhání. Ke snížení kardiotoxických účinků se někdy používá dexrazoxan.

Rtuť[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Intoxikace rtutí je kumulativní, k akutní otravě dochází při vdechování par rtuti. Vzhledem k tomu, že rtuť blokuje degradační pochod katecholaminů (inaktivuje S-adenosylmethionin a brání tak katabolismu katecholaminů pomocí katechol-o-methyltransferasy), nadbytek adrenalinu způsobuje mimo jiné tachykardii a hypertenzi.

Kokain[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jde o alkaloid jihoamerického keře koka pravá. Vedle dalších účinků zvyšuje krevní tlak a tepovou frekvenci (stimulant centrálního nervového systému). Zvyšuje chvilkově produkci dopaminu a serotoninu. Předávkování kokainem způsobuje vysoké zvýšení tlaku krve a abnormality ve funkci srdce (kontrakce probíhají buď extrémně rychle nebo pomalu; příliš silně nebo slabě). To může vést ke smrti obzvláště u lidí, kteří již nějakou srdeční chorobou trpí.

5-fluorouracil[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Výskyt kardiotoxicity spojený s 5-fluorouracilem (5-FU) je závislý na jeho dávce a jejím časovém rozvržení.[2] Mechanizmus kardiotoxického působení není znám, ačkoli se již objevilo několik hypotéz, například spazmus koronárních arterií způsobený přímo lékem nebo alergickou reakcí či přímý toxický účinek na myokard a perikard[3]. Adenosinová analoga mají několik hemodynamických účinků zahrnujících změny v kontraktilitě levé komory či periferní vazodilataci nebo vazokonstrikci. Mezi nejčastější příznaky otravy patří bolest na hrudi, nestabilní angina pectoris, změny vlny ST-T a fibrilace síní. Vzácně se pak může vyskytovat fibrilace komor či náhlá smrt.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. Wikipedia (User: 212). Grayanotoxin [online]. ©2004. Poslední revize 2007, [cit. 22. 9. 2009]. <https://en.wikipedia.org>.
  2. TALAPATRA, K., I. RAJESH a B. RAJESH, et al. Transient asymptomatic bradycardia in patients on infusional 5-fluorouracil (J Can Res Ther 2007;3:169-71) [online]. ©2007. [cit. 22. 9. 2009]. <www.cancerjournal.net>.
  3. NOVOTNÝ, Jan. Kardiotoxicita 5-fluorouracilu [online]. ©2002. [cit. 22. 9. 2009]. <www.koc.cz/>.