Extrasystola

Z WikiSkript

Extrasystola (předčasný stah, předčasná depolarizace, předčasná kontrakce) je vzruch vznikající předčasně mimo SA uzel. Takovýto vzruch vzniká dříve než vzruch v SA uzlu, předbíhá vzruch z SA uzlu a předčasně tak depolarizuje srdeční myokard. Vzruch z SA uzlu se neuplatní, protože přichází v době, kdy se již myokard nachází v refrakterní fázi po předchozí depolarizaci předčasným vzruchem.

Etiopatogeneze[upravit | editovat zdroj]

Komorová extrasystola

Patogeneticky vznikají extrasystoly na podkladě ektopie nebo reentry mechanismu, jejichž podkladem může být:

Typy[upravit | editovat zdroj]

Podle místa, kde předčasný vzruch vzniká, rozlišujeme 3 typy extrasystol:

  1. síňové extrasystoly;
  2. junkční extrasystoly;
  3. komorové extrasystoly.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HAMPTON, John R. EKG stručně, jasně, přehledně. 6. vydání. Grada, 2005. 149 s. ISBN 80-247-0960-0.
  • HOLAJ, Robert. Kardiologický kroužek. III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 2009.
  • VILIKUS, Zdeněk. Interpretace EKG v klidu a při zátěži. Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN; 2010.