Elektrická kardioverze

Z WikiSkript

Přenosný manuální externí defibrilátor

Elektrická kardioverze je zákrok, který se používá k léčbě některých arytmií (především fibrilace síní a flutteru síní). Jedná se o elektivní výkon prováděný ambulantně.

Princip[upravit | editovat zdroj]

Elektrickou kardioverzi provádí kardiolog za asistence anesteziologa. Pacient je uložen na speciální lůžko (koronární jednotka, JIP, katetrizační laboratoř), které umožňuje monitoring základních životních funkcí (krevní tlak, dechovou frekvenci, srdeční rytmus). Anesteziolog uvede pacienta do krátkodobé celkové anestezie (etomidat nebo propofol i.v. + fentanyl nebo alfentanil).

K vlastní kardioverzi se používá defibrilátor. Kardiolog přiloží na hrudník pacienta dvě elektrody potřené vodivým gelem (velice často se dnes používají tzv. hands free elektrody). Nejčastěji se využívá tzv. anterolaterální pozice – jednu elektrodu umístí do 2.–3. mezižebří parasternálně vpravo a druhou do oblasti srdečního hrotu (anteroposteriorní pozice se užívá u pacientů, kteří mají implantovaný kardiostimulátor nebo defibrilátor)[1]. Přes povrch hrudníku se aplikuje výboj stejnosměrného elektrického proudu synchronizovaný s vlnou R o energii 70–120–200 J, jehož cílem je přerušit danou arytmii a obnovit fyziologický srdeční rytmus[1][2].

Indikace[upravit | editovat zdroj]

Umístění „hands free“ elektrod při zevní elektrické kardioverzi – anterolaterální pozice

Elektrická verze se klasicky provádí u poruch srdečníhpxrytmu, které vznikají v srdečních síních (tzv. supraventrikulární arytmie). Nejčastěji se jedná o fibrilaci nebo flutter síní a jiné supraventrikulární tachyarytmie. Elektrickou kardioverzi lze také provést z hemodynamicky nevýznamné setrvalé monomorfní komorové tachykardie[1].

Příprava[upravit | editovat zdroj]

Elektrická kardioverze se vzhledem k nutnosti uspání musí provádět nalačno (od půlnoci pacient nejí a nepije). U arytmií trvajících do 48 hodin není nutná jiná speciální příprava.

U arytmií trvajících déle než 48 hodin je nutno snížit riziko trombózy a trombembolie. Buďto pacienta 3 týdny před výkonem antikoagulujeme nebo u něj před výkonem provádíme transezofageální echokardiografii k vyloučení přítomnosti trombu v srdečních síních.

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Komplikace elektrické kardioverze jsou vzácné. Zcela ojediněle může výboj elektrického proudu místo přerušení patologického rytmu vyvolat fibrilaci komor. S touto komplikací musí oba lékaři (anesteziolog i kardiolog) počítat a být připraveni ji okamžitě řešit (většinou novým elektrickým výbojem o vyšší energii). Další komplikací může být embolizace krevní sraženiny, což je ale riziko trvající po celou dobu fibrilace síní.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b c MARCIÁN, Pavel, Bronislav KLEMENTA a Olga KLEMENTOVÁ. Elektrická kardioverze a defibrilac. Interv Akut Kardiol [online]. 2011, roč. 10, vol. 1, s. 24–29, dostupné také z <http://www.iakardiologie.cz/pdfs/kar/2011/01/05.pdf>. ISSN 1803-5302. 
  2. ASCHERMANN, Michael, et al. Kardiologie. 1. vydání. Galén, 2004. s. 1183-1185. ISBN 80-7262-290-0.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ASCHERMANN, Michael, et al. Kardiologie. 1. vydání. Galén, 2004. s. 1183-1185. ISBN 80-7262-290-0.
  • Institut Klinické a Experimentální Medicíny. Elektrická kardioverze [online]. [cit. 2011-02-02]. <https://www.ikem.cz/www/cs/>.